Развој комуникацијских вештина применом образовних технологија

Каталошки број програма: 570  

Не

Креативна педагогија , Косовска 77 Пожаревац, kreativnapedagogija@gmail.com, 012523290, ,

Живкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012523290, 0643726502,

Данијела Вукашиновић, Мастер професор енглеског језика и књиже, ОШ „Миша Живановић„, Средњево, Велико Градиште; Ивана Путановић, дипломирани педагог, /;

Данијела Вукашиновић, Мастер професор енглеског језика и књиже, ОШ „Миша Живановић„, Средњево, Велико Градиште; Ивана Путановић, дипломирани педагог, /; Ивана Павловић, професор српске књижевности и језика, ОШ"Вељко Дугошевић", Турија; Марина Милошевић, Дипломирани педагог, Центар за социјални рад, Жабари;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање наставничке компетенције за примену образовних технологија у настави ради развоја комуникацијских вештина ученика.

- развијање мотивације наставника за примену образовних технологија у настави - оспособљавање наставника за коришћење различитих приступа у развоју ученичких компетенција за комуникацију - оспособљавање наставника да планира и организује наставу коришћењем образовних технологија

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. данКомуникација, дигитална комуникација и дигитално насиљеКреативан приступ настави применом образовних технологијаПитањима до знања

30

дана: 1
бодова: 8

3 000 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Oсновна школа "Милош Савић" Лучица Данијела Вукашиновић, Ивана Путановић 26 3.75

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.75