НАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА

Каталошки број програма: 505  

Не

OŠ Servo Mihalj, Zrenjanin, Mađarske komune 55, Zrenjanin, osservo@osservo.edu.rs, 023549820, , 023549820

Edita Satler, sattler.g.edita@gmail.com, 023549820, 0653567501,

Милован Ђуришић, , ;

Милован Ђуришић, , ; Др Гордана Рацков, доктор наука – методика насатве, ОШ „Свети Сава„, Кикинда; Едита Сатлер, , ОШ"Серво Михаљ" Зрењанин; Биљана Танкосић, , ОШ„Др Јован Цвијић„ Зрењанин;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање учесника обуке за примену наставе фокусиране на процесе учења и развој ученика коришћењем иновативне дидактичко/методичке технологије ради повећања квалитета ефикасности наставе, бољих исхода и постигнућа у учењу и развоју ученика.

Схватити основне карактеристике, улоге, значај и разлике између наставе фокусиране на процес учења ученика и наставе која је усмерена на наставне садржаје и рад наставника. Оспособити полазнике за примену иновативних метода, облика и техника учења, у складу са способностима, расположивим знањима и искуствима ученика. Проширивање знања и вештина за примену дидактичко методичких решења којима се подстиче формирање мисаоних вештина и развој виших облика мишљења (аналитичко, критичко, стваралачко). Помоћи им да користе постојеће и креирају нове поступке за стварање сазнајне, мотивационе и емотивне спремности за активно и успешно учење. Унапређивање компетенција за систематско и објективно праћење и оцењивање ангажовања и постигнућа ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данНАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА – ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМАИНДИКАТОРИ-КРИТЕРИЈУМИ ЕФИКАСНОСТИ (РАЗВИЈАЈУЋЕ) НАСТАВЕ ФОКУСИРАНЕ НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКАСАВРЕМЕНЕ УЛОГЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКАСАВРЕМЕНИ-ИНОВАТИВНИ СИСТЕМИ И МОДЕЛИ НАСТАВЕ И УЧЕЊАДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И УЧЕЊА2. данНАСТАВНА ТЕХНОЛОГИЈА - МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ УЧЕЊА У НАСТАВИМОТИВИ И МОТИВИСАЊЕ УЧЕНИКА ЗА НАСТАВУ И УЧЕЊЕПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ РАДА, ПОСТИГНУЋА И НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКАПЛАНИРАЊЕ И ДИЗАЈНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА КОНКРЕТНЕ НАСТАВНЕ ЧАСОВЕ

30

дана: 2
бодова: 16

Укупна цена по полазнику је 2.500,00 динара. Цена обухвата: трошкове хонорара, смештаја и исхране реализатора, трошкове сертификата, припремања и умножавања материјала за рад и административне трошкове. У цену нису укључени путни трошкови реализатора уколико се семинар одржава ван места њиховог становања.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Жабаљ Милован Ђуришић, Едита Сатлер 18 3.96
2 ОШ "Никола Тесла", Фрушкогорска 1, Бачка Топола Милован Ђуришић, Едита Сатлер 26 3.58
3 Пољопривредна школа са домом ученика ''Љубо Мићић'' Пожега Милован Ђуришић, Едита Сатлер 29 3.61
4 Баваниште, ОШ „Бора Радић“ Милован Ђуришић, Едита Сатлер 30 3.86

Укупно учесника: 103 | Просечна оцена: 3.75