Најчешћи принципи у решавању алгебарских, комбинаторних и логичко-комбинаторних проблема на математичким такмичењима

Каталошки број програма: 354  

Не

Друштво математичара Србије подружница Ниш, Ниш, Париске комуне бб, dmspodruznicanis@gmail.com, 0641259703, ,

Славољуб Милосављевић, dmspodruznicanis@gmail.com, 018213952, 0641259703,

Милош Милосављевић, Мастер, Гимназија "Светозар Марковић", у Нишу; Никола Милосављевић, Мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу;

Милош Милосављевић, Мастер, Гимназија "Светозар Марковић", у Нишу; Никола Милосављевић, Мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Кроз детаљну обраду неких незаобилазних тема за додатну наставу математике, јачање оних делова професионалне компетенције наставника неопходних за продуктиван, сврсисходан и инспиративан рад са ученицима талентованим за математику.

Провести учеснике кроз процес реализације модерне додатне наставе математике из алгебарских и комбинаторних области, одговарајући на следећа питања: како одабрати литературу; како одабрати проблеме чија ће се решења презентовати ученицима, а како оне за самосталну вежбу; који је исправан начин презентовања решења; како оценити парцијална решења ученика; како навести ученика да комплетира решења; и др. Затим, кроз интерактивно решавање проблема, обучити учеснике да комбинују разне приступе, те да истовремено користе знања из различитих области математике. Најзад, оспособити учеснике да ефикасно и ефектно организују припреме за математичка такмичења, упознавши их са неким стандардима у тој области ваннаставне активности.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данНајчешћи принципи у решавању алгебарских проблемаНајчешћи принципи у решавању комбинаторних и логичко-комбинаторних проблема

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара Цена покрива трошкове ангажовања реализатора програма, радни материјал и билтен са програма за сваког учесника. У цену нису урачунати трошкови смештаја и исхране учесника семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/V Милош Милосављевић, Никола Милосављевић 16 3.99

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.99