Методика примене мултимедија у настави

Каталошки број програма: 488  

Не

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Булевар ослобођења 37, 21000 Нови Сад, cnti.kontakt@gmail.com, 021442352, 021444024, 021442352

Слободан Попов, ns.popov@gmail.com, 021444024, 0637274043, 021442352

Слободан Попов, др, ЦНТИ, Нови Сад;

Слободан Попов, др, ЦНТИ, Нови Сад; Тијана Аугустинов, Дипл. проф., Основна школа „Вук Караџић„, Бачка Паланка; Лери Менгер, Дипломирани музичар , ОШ „Први мај„ Владимировац; Јованка Терзић, доктор наука, Гимназија ,,Исидора Секулић", Нови Сад;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособити наставнике за примену мултимедија у савременој настави. Стицање савремених дидактичко – методичких знања из области савремене наставе; стицање знања о могућностима примене мултимедија у савременој настави.

Изграђивање нових приступа настави, ученицима и мултимедијима у настави; упознавање различитих образовних софтвера, формирање вештине наставника у примени дидактичко – методичких знања у областима примене мултимедија у различитим наставним предметима основне и средњих школа.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данТрадиционална настава - карактеристике и недостациЗашто мултимедија? Педагошко методички аспект примене мултимедије у наставиИнтернет – сервиси.2. данПрактична примена методеФормати фајлова и конверзијаНапредне технике у PowerPoint-u.Софтвери за тестирање.Верификација решења

30

дана: 2
бодова: 16

Цена реализације износи 4600 динара по полазнику и у цену улази хонорари предавача, семинарски материјали и трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, трошкови израде материјала за полазнике и уверења за полазнике. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези аранжмана (путни трошкови реализатора, дневнице реализатора, исхрана, кафа, сок,трошкови коришћења простора и опреме)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Сирча Краљево Слободан Попов, Тијана Аугустинов 29 3.87
2 Основна школа "Север Ђуркић" Зелена 102 Бечеј Слободан Попов, Јованка Терзић 26 3.84

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.86