Развој естетске осетљивости и културе говора код деце предшколског узраста

Каталошки број програма: 685  

Не

Центар знања и уметности ДидАрт, Војводе Степе 280/25, 11000 Београд, didartcentar@gmail.com, 0638589849, 0641695147,

Јелена Пантић Илић, didartcentar@gmail.com, 0113970594, 0641695147,

Драгана Ћећез-Иљукић, Мастер српског језика и књижевности , Филолошка гимназија; Јелена Пантић Илић, Дипломирани историчар уметности, Филолошка гимназија у Београду;

Драгана Ћећез-Иљукић, Мастер српског језика и књижевности , Филолошка гимназија; Јелена Пантић Илић, Дипломирани историчар уметности, Филолошка гимназија у Београду; Драгана Јањетовић, Дипломирани васпитач, ПУ „Чика Јова Змај”;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање професионалних компетенција васпитача за коришћење дела историје уметности у ликовно-педагошком раду; стимулисање развоја естетске осетљивости; подстицање језичке културе и вештине говора кроз графомоторичке вежбе и драмске технике.

Указати на значај визуелног описмењавања деце у систему учења. Стицањем конкретних знања из историје уметности, васпитачи се обучавају да системски прате реакције деце на приказана дела; упућују децу да израде реплике значајних дела из историје уметности како би се изместила из пасивне улоге посматрача и проживела сам процес настанка дела, чиме ће продубити способност његовог доживљаја и разумевања. Развијање компетенција васпитача за усвајање и преношење технике говора; артикулационо-акустичке вежбе и драмске методе рада у развијању језичке културе.

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. данРађање уметности – уметност древних цивилизацијаДетињство уметности – Српска средњевековна уметностУметност је играСпреми се да говориш читајући слику Читај ми!

30

дана: 1
бодова: 8

2500 динара по учеснику (у цену је урачунат материјал за рад)