Унапређивање наставе математике у основној школи

Каталошки број програма: 363  

Не

Друштво математичара Србије, Кнеза Михаила 35/4, Београд, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818, 062544444, 0113036819

Биљана Ћамиловић, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818, 062544444, 0113036819

Зоран Каделбург, доктор наука, Математички факултет; Војислав Андрић, доктор методике математике, Ваљевска гимназија; Раде Живаљевић, доктор наука, Математички институт САНУ; Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Ангела Митић Младеновић, дил. математичар, ТШ „Раде Металац„; Драгољуб Ђорђевић, дипл. математичар, ОШ „Херој Иван Мукер„, Смедеревска Паланка; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић - Алас„; Милорад Шуковић, наставник, ОШ „Свети Сава„, Аранђеловац; Милосав Миленковић, дипл. математичар, Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка; Вељко Ћировић, дипломирани математичар , Ваљевска гимназија; Зоран Ловрен, Наставник , ОШ „Свети Сава„ Аранђеловац; Иванка Томић, Дипломирани математичар, Ваљевска гимназија;

Зоран Каделбург, доктор наука, Математички факултет; Војислав Андрић, доктор методике математике, Ваљевска гимназија; Раде Живаљевић, доктор наука, Математички институт САНУ; Ангела Митић Младеновић, дил. математичар, ТШ „Раде Металац„; Драгољуб Ђорђевић, дипл. математичар, ОШ „Херој Иван Мукер„, Смедеревска Паланка; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић - Алас„; Милорад Шуковић, наставник, ОШ „Свети Сава„, Аранђеловац; Милосав Миленковић, дипл. математичар, Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка; Вељко Ћировић, дипломирани математичар , Ваљевска гимназија; Зоран Ловрен, Наставник , ОШ „Свети Сава„ Аранђеловац; Иванка Томић, Дипломирани математичар, Ваљевска гимназија;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставе математике у основним школама кроз повећање математичких знања и дидактичко-методичких знања извођача наставе, обрадом специфичних тема за редовну и додатну наставу и подизање нивоа дидактичко-методичких компетенција наставника.

Разрадом тема за редовну и додатну наставу из математике и њиховом методичком обрадом припремити наставнике за успешнији рад у настави и ваннаставним активностима у основној школи. Оспособити наставнике за коришћење савремене наставне технологије у настави математике. Дати примере и сугестије за индивидуализацију наставе, проверавање и оцењивање, мотивацију ученика као и примере садржаја који могу да послуже за популаризацију математике.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. данИновирање стручних знања, Унапређивање методичких компетенција, Усавршавање дидактичких вештина

30

дана: 1
бодова: 8

Појединачна цена је 5.000 динара, а за групу: 30 пута 5.000 = 150.000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст од 50%.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Косовска Митровица, Техничка школа "Михаило Петровић Алас", Лоле Рибара 29 Војислав Андрић, Вељко Ћировић 30 3.86
2 Косовска Митровица, Техничка школа "Михаило Петровић Алас", Лоле Рибара 29 Зоран Каделбург, Иванка Томић 13 3.85
3 Косовска Митровица, Техничка школа "Михаило Петровић Алас", Лоле Рибара 29 Војислав Андрић, Вељко Ћировић 23 3.73
4 Београд, ОШ "Михаило Петровић Алас", 11000 Београд, Јованова 22 Војислав Андрић, Иванка Томић 30 3.82
5 Београд, ОШ "Михаило Петровић Алас", 11000 Београд, Јованова 22 Зоран Каделбург, Милена Марић 30 3.9
6 Београд, ОШ "Михаило Петровић Алас", 11000 Београд, Јованова 22 Војислав Андрић, Иванка Томић 22 3.92
7 Регионални центар за профе-сионални развој запослених у образовању у Нишу (Париске Комуне бб) Војислав Андрић, Милена Марић 22 3.71
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу (Париске Комуне бб) Зоран Каделбург, Драгољуб Ђорђевић 28 3.73
9 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе Зоран Каделбург, Војислав Андрић, Милена Марић, Вељко Ћировић, Иванка Томић 30 0
10 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе Зоран Каделбург, Војислав Андрић, Милена Марић, Вељко Ћировић, Иванка Томић 30 0
11 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе Зоран Каделбург, Војислав Андрић, Милена Марић, Вељко Ћировић, Иванка Томић 30 0
12 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе Зоран Каделбург, Војислав Андрић, Милена Марић, Вељко Ћировић, Иванка Томић 30 0
13 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе Зоран Каделбург, Војислав Андрић, Милена Марић, Вељко Ћировић, Иванка Томић 30 0
14 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе Зоран Каделбург, Војислав Андрић, Милена Марић, Вељко Ћировић, Иванка Томић 30 0
15 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе Зоран Каделбург, Војислав Андрић, Милена Марић, Вељко Ћировић, Иванка Томић 30 0
16 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе Зоран Каделбург, Војислав Андрић, Милена Марић, Вељко Ћировић, Иванка Томић 17 0
17 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе Зоран Каделбург, Војислав Андрић, Милена Марић, Вељко Ћировић, Иванка Томић 18 0
18 „Ослободиоци Београда", Прерадовићева 2, Београд Зоран Каделбург, Милена Марић 22 3.95

Укупно учесника: 465 | Просечна оцена: 1.92