Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Каталошки број програма: 440  

Не

Друштво за српски језик и књижевност Краљево, Доситејева, бр.44, Краљево, podruznicadrustvazasrpskijezik@gmail.com, 036319760, ,

Марина Панић, profesorkamarina@gmail.com, 036319760, 062332531,

Марина Панић, професор језика и књижевности, Гимназија Краљево; Светлана Филиповић, професор језика и књижевности, ОШ „Јово Курсула” Краљево;

Марина Панић, професор језика и књижевности, Гимназија Краљево; Светлана Филиповић, професор језика и књижевности, ОШ „Јово Курсула” Краљево; Алекса Попадић, мастер географ, ОШ „Светозар Марковић„, Краљево ;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обука предметних наставника и учитеља за побољшање и ефикаснију наставу и учење кроз вишеслојно разумевање писаног текста

Оспособљавање наставника и учитеља за планирање, одабир и примену различитих техника читања и тумачења књижевних и некњижевних текстова. Развијање наставничких компетенција за примену различитих метода које поспешују ученичку самосталност у анализи прочитаног и уочавању узрочно-последичних веза у тексту које доводе до вишеслојног разумевања и развоја читалачке мотивације и писмености ученика. Јачање наставничких компетенција за решавање проблема који су представљени кроз писани текст. Подршка наставницима у припреми ученика за успешно полагање Завршног и Матурског испита.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данАктуелна питања у настави у вези са разумевањем прочитаног и резултати ПИСА тестоваМогућности отклањања слабости у раду на различитим врстама књижевних текстова ПаузаМогућности отклањања слабости у раду на различитим врстама некњижевних текстоваПаузаМогућности отклањања слабости у раду на различитим врстама текстуалних задатака. ПаузаРазумевање прочитаног на сваком часуЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена (без пореза) за групу 30 000 дин. Укључује 8 сати ефективне едукације и презентације, трошкове штампаног и видео материјала, сертификата, ауторства, реализације и координације програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јово Курсула" Марина Панић, Светлана Филиповић 28 3.93
2 ОШ "Јово Курсула" Краљево Марина Панић, Светлана Филиповић 17 3.76
3 ОШ ,,Рифат Бурџовић Тршо", Нови Пазар Марина Панић, Светлана Филиповић 30 3.98
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Марина Панић, Светлана Филиповић 24 3.86
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Марина Панић, Светлана Филиповић 28 3.9
6 ОШ "Краљ Петар I", Војводе Путника бр.1, Ниш Марина Панић, Светлана Филиповић 30 3.91
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Цара Душана бб Марина Панић, Светлана Филиповић 22 3.72
8 ОШ "Вук Караџић", Излетничка бр.10, Краљево Марина Панић, Светлана Филиповић 22 3.96
9 ОШ "Јово Курсула" Марина Панић, Светлана Филиповић 19 3.96
10 ОШ „Бранко Радичевић“, Батајница, Браће Михајловић-Трипић 2 Марина Панић, Светлана Филиповић 30 4
11 Гимназија Краљево Марина Панић, Светлана Филиповић 21 4

Укупно учесника: 271 | Просечна оцена: 3.91