Од игре до музичке композиције

Каталошки број програма: 657  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Биљана Максимовић, , ПУ „Дечја радост„ Панчево;

Биљана Максимовић, , ПУ „Дечја радост„ Панчево; Кристина Плањанин Симић, доктор наука, Висока школа струковних студија за образовање васп;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање компетенција васпитача за подстицање развоја дечјих музичких способности и оспособљавање за примену неформалних метода музичког васпитања кроз игру.

Упознавање са Орфовим приступом (Орф медијима говор, покрет, драма, свирање Орфовој педагогији истраживање, имитација, импровизација, композиција елементима ритам, мелодија, импровизација) Овладавање вештина васпитача кроз практичну примену Орфовог инструментарија, алтернативних дечјих инструмената и свирања телом у раду са децом Оспособљавање васпитача да осмисле игру у сарадњи са децом подстакнути задатом композицијом, ритмичкомелодијским мотивом , причом, покретом Подстицање дечјег музичког стваралаштва Развој ритма кроз природне облике кретања, ритмичко извођење бројалица, тапшалице, хваталице као и коришћење реквизита у музичким играма.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОрфов приступ (педагогија) музичког васпитања као програм дечјег развоја Орфови инструменти и њихова практична примена Традиционална музика као темељ Орфовог приступаДечје музичко стваралаштво

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику и спецификација цене Појединачна цена семинара износи 2000 динара. У цену је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови и радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Сремска Митровица Биљана Максимовић, Кристина Плањанин Симић 30 3.93
2 Сурчин Београд Биљана Максимовић, Кристина Плањанин Симић 30 3.96
3 pančevo Биљана Максимовић, Кристина Плањанин Симић 23 3.93
4 Сремска Митровица Биљана Максимовић, Кристина Плањанин Симић 30 3.97
5 KULA Биљана Максимовић, Кристина Плањанин Симић 25 3.99
6 НОВИ КНЕЖЕВАЦ Биљана Максимовић, Кристина Плањанин Симић 30 4
7 КУЛА Биљана Максимовић, Кристина Плањанин Симић 30 3.97
8 СУБОТИЦА Биљана Максимовић, Кристина Плањанин Симић 30 4
9 Панчево ПУ Дечја радост, Жарка Зрењанина 25 Биљана Максимовић, Кристина Плањанин Симић 24 4
10 Инђија Биљана Максимовић, Кристина Плањанин Симић 29 4
11 Чачак Биљана Максимовић, Кристина Плањанин Симић 30 3.93

Укупно учесника: 311 | Просечна оцена: 3.97