Кућа пријатељства – породица у вртићу

Каталошки број програма: 767  

Не

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД, Ул. Јанка Чмелика 87, Нови Сад, umspuns@gmail.com, 063561410, ,

Славица Делибашић, slavicadelibasic@gmail.com, 063561410, 063561410,

Славица Делибашић, професор педагогије, мастер менаџер у образовању, Предшколска установа Радосно детињство, Нови Сад

Славица Делибашић, професор педагогије, мастер менаџер у образовању, стручни сарадник -педагог, Предшколска установа Радосно детињство, Нови Сад; Сања Теофанов, професор физичког васпитања, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа Радосно детињство, Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање нивоа сарадње између вртића и породице; Повећање квалитета и ефикасност В-О рада. Подизање нивоа свести о важности и различитим облицима комуникације са родитељима.

Да сарадња вртића и породице буде квалитетнија, садржајнија, занимљивија и разноврснија како би породица и интересне групе били мотивисани за сарадњу и ефикаснију комуникацију и у заједничким акцијама на нивоу вртића/предшколске установе; омогућавање најадекватнијих услова за развој деце у вртићу и захваљујући заједничким акцијама родитеља, васпитача и медицинске сестре – васпитача; упознавање васпитача и медицинске сестре – васпитача са пројектним планирањем и са савременим педагошко-психолошким и методичким знањима из области комуникологије, понуда различитих метода и покретање нових облика сарадње вртића/предшколске установе и породице.

Васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан Предшколско васпитање и образовање Теорије и теоријски приступи о породиц иШта чини сарадњу породице и предшколске установе. Породица и васпитачи у заједничкој акцији -подстицања развоја деце. 2. дан Васпитање деце – заједничка брига родитеља и васпитача Учешће родитеља у васпитно-образовном раду Укључивање породице у пројектно планирање – пројектни приступ учењу Вођење педагошке документације Квалитетнија и конструктивнија комуникација – асертивност 3. дан Сарадња вртића/ПУ и породице у циљу подршке развоју и напредовању деце Укључивање и подршка родитељима у праћењу и напредовању деце Улога стручног сарадника у припреми деце за полазак у школ уШта карактерише дете спремно за школу Сарадња вртића, школе и породице

30

дана: 3
бодова: 24

4.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад, вртић Свитац, у. Стојана Новаковић бб Славица Делибашић, Сања Теофанов 24 4
2 Предшколска установа ,, Мало стопало,, ул.Цара Душана 39, Нови Сад Славица Делибашић, Сања Теофанов 11 4
3 Вртић ,, Детелина са четири листа.. ул. Калмана Ланга 2, Нови Сад Славица Делибашић, Сања Теофанов 22 3.99
4 ПУ "Детињство", вртић: "Мудра Сова", ул. Никола Тесла 47, Жабаљ Славица Делибашић, Сања Теофанов 25 3.99
5 ПУ ,,Радосно детињство,, вртић:,,Свитац,, ул.Стојана Новаковића бб. Нови Сад Славица Делибашић, Сања Теофанов 30 3.99
6 Центар за стручно усавршавање, ул. Никола Тесла 1а. Шабац Славица Делибашић, Сања Теофанов 30 4
7 ПУ,,Полетарац,, ул.Гордане Тодоровић бб. Сврљиг Славица Делибашић, Сања Теофанов 1 3.99
8 ПУ ,, Црвенкапа,, ул. Дринска бр.7. Мали Зворник Славица Делибашић, Сања Теофанов 30 4

Укупно учесника: 173 | Просечна оцена: 4