Гугл апликације за образовање – алати за комуникацију и наставу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 424  

Да

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Булевар ослобођења 37, 21000 Нови Сад, cnti.kontakt@gmail.com, 021442352, 021444024, 021442352

Слободан Попов, ns.popov@gmail.com, 021444024, 0637274043, 021442352

Јован Сандић, Мастер, Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад; Сања Јовановић, Дипломирани економиста, СШ „Светозар Милетић„; Биљана Делић, Професор немачког језика и књижевности, СШ „Светозар Милетић„;

Јован Сандић, Мастер, Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад; Сања Јовановић, Дипломирани економиста, СШ „Светозар Милетић„; Биљана Делић, Професор немачког језика и књижевности, СШ „Светозар Милетић„; Мирјана Тунгуз, , Основна школа "Жарко Зрењанин", Нови Сад;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Циљ је да се настава унапреди и приближи ученику као појединцу као и да се наставници оспособе да ефикасно користе ИКТ у образовању

Упознавање са Гугл апликацијама за образовање. Оспособљавање наставника и стручних сарадника за коришћење услуга и сервиса Гугла. Рад на Гугл диску. Документи, табеле, упитници, презентације, сајт, имејл и календар. Имплементација Гугл апликација за образовање у наставни процес (Гугл учионица). Администрација корисника Гугл апликација за образовање

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаЕлектронска пошта и календар2. недељаГугл диск – документи и табеле3. недељаГугл диск – упитници и презентације4. недељаГугл учионица5. недељаГугл сајтЗавршни сусрет

90

недеља: 5
бодова: 35

Цена реализације семинара je 3000 динара по полазнику и у цену улази хонорари предавача, семинарски материјали и трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, уверења за полазнике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јован Сандић, Сања Јовановић, Биљана Делић 35 3.99
2 Јован Сандић, Сања Јовановић, Биљана Делић 84 3.97
3 Јован Сандић, Сања Јовановић, Мирјана Тунгуз 22 3.98
4 Јован Сандић, Сања Јовановић, Мирјана Тунгуз 82 3.98
5 Јован Сандић, Сања Јовановић, Мирјана Тунгуз 42 3.98

Укупно учесника: 265 | Просечна оцена: 3.98