Пројектна настава

Каталошки број програма: 400  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин, 35257 Дреновац бб, udruzenjevetforum@gmail.com, 0643344771, 035546224,

Јовица Јевтић , jocageog@gmail.com, 035546224, 0643344771,

Саша Манић, , Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, , Економско трговинска школа, Бечеј; Јовица Јевтић, мр, Економско-трговинска школа, Параћин; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Нада Вуканић, , Економско-трговинска школа Бечеј; Милица Стевановић, , Економска школа Ниш; Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање;

Саша Манић, , Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа;

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за примену методе пројекта у настави, уз развијање компетенција за дефинисање циљева пројекта, за планирање пројекта, за реализацију и за оцењивање пројекта.

Упознавање учесника са теоријском основом методе пројекта у настави. Оспособљавање наставника за организацију наставе и формулисање циљева наставе у којој је заступљена корелација више предмета и повезивање образовног програма са садржајима, проблемима и појавама из стварног живота. Оспособљавање наставника за планирање пројекта у настави у различитим временским и просторним димензијама. Оснаживање наставника за нову улогу у наставном процесу- саветник и водич у циљу развијања самосталности код ученика, вештине прикупљања и селекције информација, развијања компетенција за доношење одлука и решавање проблема Изградња вештина за вођење рефлексије пројекта. Унапређивање компетенција за вредновање постигнућа ученика за реализовани пројекат.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводна радионица –Метода пројекта у наставиПаузаДефинисање пројекта ПаузаИзрада пројектног планаПаузаРеализација пројекта2. данПланирање активностиПаузаРефлексија и презентација пројекта ПаузаОцењивање пројекта ПаузаВредновање програма и тест

30

дана: 2
бодова: 16

Цена програма износи 2.500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Параћин, хостел Мир Саша Манић, Стеван Спајић 23 3.91
2 О.Ш. "Никола Тесла" Бачки Брестовац Александар Драгановић, Стеван Спајић 30 3.87
3 ОШ "Ђура Јакшић" Чуруг Саша Манић, Стеван Спајић 26 3.94
4 Пољопривредна школа Бач Александар Драгановић, Стеван Спајић 20 3.86
5 О.Ш. "Милош Црњански" Српски Итебеј Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.85
6 ОШ "Мирослав Антић" Оџаци Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.85
7 Гимназија, Војводе Мишића 3, Велика Плана Саша Манић, Александар Драгановић 28 3.53
8 ОШ "Алекса Шантић" Вајска Александар Драгановић, Стеван Спајић 28 3.91
9 ОШ "Вера Радосављевић"; Јована Јовановића Змаја бб Неготин Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.9
10 Економско-трговинска школа, Врање Саша Манић, Александар Драгановић 30 3.97
11 Медицинска школа " др Изабел Емсли Хатон" Саша Манић, Александар Драгановић 30 3.91
12 Гимназија, Инђија Саша Манић, Стеван Спајић 29 3.82
13 Куршумлијско-подујевска гимназија; Карађорђева 2 Куршумлија Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.95
14 Средња школа Гроцка, Ужичка 2, Гроцка Александар Драгановић, Стеван Спајић 30 3.95
15 Средња школа Гроцка, Ужичка 2, Гроцка Саша Манић, Александар Драгановић 30 3.94
16 Ердевик Александар Драгановић, Стеван Спајић 25 3.9
17 Економско-трговинска школа, Београдска 10, Бор Александар Драгановић, Стеван Спајић 30 3.93
18 OШ Исидора Секулић Шајкаш Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.85
19 Жабаљ Саша Манић, Стеван Спајић 25 3.85
20 ОШ "Цар Константин"; Великотрновска 4 Ниш Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.94
21 ОШ "Цар Константин"; Великотрновска 4 Ниш Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.92
22 Геодетска техничка школа, Милана Ракића 42, Београд Александар Драгановић, Стеван Спајић 30 3.87
23 ОШ "Свети Сава" Гарсије Лорке бб Ниш Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.97
24 ОШ "Серво Михаљ" Падеј Саша Манић, Стеван Спајић 23 3.93
25 ОШ "Радоје Домановић", Генерала Милојка Лешјанина 49а Ниш Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.87
26 Трговинска школа Ниш Мајаковског 2 Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.9
27 Основна школа Вук Караџић Србобран Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.96
28 ОШ "Свети Сава" Гарсије Лорке бб Ниш Саша Манић, Стеван Спајић 25 3.97
29 Алексиначка гимназија, Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац Александар Драгановић, Стеван Спајић 30 3.93
30 ОШ "Доситеј Обрадовић" Краљевића Марка 13а Ниш Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.97
31 Средња економска школа Сомбор Александар Драгановић, Стеван Спајић 30 3.84
32 Средња школа Житорађа Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.98
33 Основна школа "Бранко Радичевић" Седларе Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.99
34 ОШ "Десанка Максимовић" Ковин Саша Манић, Стеван Спајић 23 3.8
35 Хемијско - технолошка школа Суботица Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.94
36 ОШ "Вук Караџић" - Прешево Саша Манић, Стеван Спајић 28 3.98
37 ОШ "Вук Караџић" - Прешево Александар Драгановић 15 3.91
38 Гимназија "Skenderbeu", Прешево Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.97
39 ОШ"Никола Ђурковић" Фекетић Саша Манић, Стеван Спајић 18 3.9
40 ОШ "Вук Караџић" Дероње Саша Манић, Стеван Спајић 22 3.98
41 ОШ "Бора Станковић" Тибужде Саша Манић 15 3.95
42 ОШ "Бора Станковић" Тибужде Саша Манић 15 3.97
43 ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје Саша Манић 15 3.85
44 ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје Саша Манић 15 3.97
45 ОШ "Бора Станковић" Тибужде Саша Манић 15 3.97
46 Економска школа Ниш; Мајаковског бб Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.97
47 Економска школа Ниш; Мајаковског бб Саша Манић, Стеван Спајић 24 3.96
48 Регионални центар Ниш; Париске комуне бб Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.91
49 Гимназија "Бора Станковић" Ниш; Вожда Карађорђа 27 Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.97
50 ОШ "1. мај", Вртогош Саша Манић 15 3.99
51 Угоститељско-туристичка школа; Мајаковског 2 Ниш Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.94
52 Регионални центар Ниш; Париске комуне бб Саша Манић, Стеван Спајић 26 3.98
53 ОШ "Братство јединство" Бајша Саша Манић, Стеван Спајић 29 3.9
54 ОШ "1. мај" - Вртогош Саша Манић 15 3.97
55 ОШ "Жарко Зрењанин" Саша Манић, Стеван Спајић 29 3.89

Укупно учесника: 1441 | Просечна оцена: 3.92