Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Каталошки број програма: 573  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444,

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999,

Нина Беретић, Професор, ОШ „Братство Јединство„ Сомбор; Оливера Илић, Дипломирани педагог, ОШ,,Ђорђе Малетић„Јасеново;

Нина Беретић, Професор, ОШ „Братство Јединство„ Сомбор; Оливера Илић, Дипломирани педагог, ОШ,,Ђорђе Малетић„Јасеново; Марина Танасковић, Мастер педагог, Академија Филиповић

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање полазника за унапређење квалитета рада применом савремених облика наставе,техника мотивације и учења,средстава „ит”,евалуације рада ученика и свог рада у циљу подизања нивоа постигнућа ученика уважавајући индивидуалне способности.

Оспособљавање полазника за: -практичну примену знања о тимској,индивидуализованој,диференцираној, интегративној и кооперативној настави,вештини комбиновања метода, техника, облика рада,наст. Средстава,мултимедијалних средстава из лепезе „ит” ради ефикасности и веће ефективности наставног процеса; -вешто планирање садржаја наставе уважавајући хоризонталну и вертикалну корелацију наставних програма; -примену техника мотивације и учења у циљу подстицања креативног мишљења деце; -праћење савремених трендова информатичке технологије због сопственог професионалног развоја и обезбеђења услова за веће постигнуће ученика у школском и животном учењу; развијање културе дијалога, толертанције и самоевалуације код ученика и себе у интересу установе

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводна речИницијални тестЗаконска и научна основа наставног радаСлабе тачкеЕлементи наставног процесаТипологија наставеРадионица„вебовање”2. данСпецифични елеменати тимског рада у креирању савремених облика наставеКомуникација и кооперативно учењеРадионицаНове вештинеИз другог углаГенерална проба Завршна реч

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4.500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Свети Сава" Нина Беретић, Оливера Илић 30 3.98
2 ОШ "Душан Томашевић Ћирко", Велика Жупа, Пријепоље Нина Беретић, Оливера Илић 23 3.83
3 ОШ "Доситеј Обрадовић" , Пландиште Нина Беретић, Оливера Илић 30 3.86
4 ОШ "Братство јединство", Вука Караџића 5, Алибунар Нина Беретић, Оливера Илић 30 3.79
5 ОШ "Милош Црњански" , Светозара Марковића 28, Иланџа Нина Беретић, Оливера Илић 30 3.87
6 Гимназија Ивањица , 13.Септембар.58, Ивањица Нина Беретић, Оливера Илић 22 3.92
7 СШ "Свети Ахилије" , Војводе Мишића 40, Ариље Нина Беретић, Оливера Илић 28 3.81
8 ОШ "Бранко Радичевић" ул. Петра Кочића бб Шид Нина Беретић, Оливера Илић 30 3.45
9 ОШ "Војислав Вока Савић" , Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац Нина Беретић, Оливера Илић 17 3.99
10 ОШ "Војислав Вока Савић" Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац Нина Беретић, Оливера Илић 25 3.94
11 ОШ "Војвода Радомир Путник" , Џеп бб , Џеп - Владичин Хан Нина Беретић, Оливера Илић 25 3.91
12 Техничка школа Младеновац , Вука Караџића 75, Младеновац Нина Беретић, Оливера Илић 30 3.64
13 Гимназија "Јован Скерлић" , ул. Моше Пијаде бр.21 , Владичин Хан Нина Беретић, Оливера Илић 22 3.88
14 ОШ "Бранко Радичевић" , 8. Српске ударне бригаде бр.1 , Трговиште Нина Беретић, Оливера Илић 27 3.85
15 Гимназија Нови Пазар Нина Беретић, Оливера Илић 25 3.81
16 ОШ "Вук Караџић" , Доњи Стајевац бб, Трговиште Нина Беретић, Оливера Илић 29 3.95
17 Гимназија "Вук Караџић", Лозница Нина Беретић, Оливера Илић 20 3.91
18 ОШ "Вук Караџић" , Стубал бб, Стубал - Владичин Хан Нина Беретић, Оливера Илић 25 3.96
19 ОШ " Бранко Радичевић" ул. Боре Станковића бр. 40 , Владичин Хан Нина Беретић, Оливера Илић 21 3.85
20 ОШ "Чаки Лајош" , ул. Моша Пијаде бр. 9, Бачка Топола Нина Беретић, Оливера Илић 18 3.79
21 ССШ "Милутин Бојић" , ул. 8. Септембра бб , Трговиште Нина Беретић, Оливера Илић 24 3.86
22 ОШ "Сретен Лазаревић" , Прилике бб, Ивањица Нина Беретић, Оливера Илић 20 3.7
23 ОШ "Свети Сава" , Булевар деспота Стефана 40, Велика Плана Нина Беретић, Марина Танасковић 25 3.9
24 ОШ " Кирило Савић" Ивањица Нина Беретић, Марина Танасковић 29 3.64
25 Прехрамбено - хемијска школа , Милојка Лешјанина 23 , Ниш Нина Беретић, Марина Танасковић 30 3.94
26 Пријепољска гимназија Нина Беретић, Марина Танасковић 20 3.58
27 ОШ "Бора Станковић" Кленике бб, Бујановац Нина Беретић, Марина Танасковић 21 3.97
28 "Школа за дизајн тектила и коже" Нови Пазар Нина Беретић, Марина Танасковић 30 3.82
29 ОШ "Душан Вукасовић Диоген" , Купиново Нина Беретић, Марина Танасковић 26 3.91
30 ОШ ''Љупче Николић'' , Тихомира Ђорђевића 10 , Алексинац Нина Беретић, Марина Танасковић 26 3.69
31 ОШ "Рудовци" Рудовци, Лазаревац Нина Беретић, Марина Танасковић 16 4
32 ОШ "Бранко Радичевић", Мелница Нина Беретић, Марина Танасковић 15 3.94
33 ОШ "Вук Караџић" Пирот Нина Беретић, Марина Танасковић 30 3.98
34 ОШ "Краљ Петар Први Ослободилац" Нина Беретић, Марина Танасковић 26 3.58
35 ОШ ''Десанка Максимовић'' , Маршала Тита 18 Нина Беретић, Марина Танасковић 25 3.95
36 ОШ "8. Септембар" Пирот Нина Беретић, Марина Танасковић 42 4
37 ОШ "Јован Јовановић Змај", Нови Пазар Нина Беретић, Марина Танасковић 35 3.91
38 ОШ "Свети Сава" Пирот Нина Беретић 30 3.88

Укупно учесника: 977 | Просечна оцена: 3.85