Интеркултурално образовање као инструмент јачања социјалне кохезије у школској средини: приступи, методе, технике

Каталошки број програма: 455  

Не

Удружење наставника ДУГА, Београд, Војводе Степе 66/4, udruzenjenastavnikaduga@gmail.com, 063349514, ,

Зоран Стојановић, udruzenjenastavnikaduga@gmail.com, 0114092532, 063349514,

Јасминка Марковић, Магистар , Центар за образовне политике; Љиљана Левков, доктор наука, ; Биљана Стојановић, мастер образовних политика, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;

Јасминка Марковић, Магистар , Центар за образовне политике; Љиљана Левков, доктор наука, ; Душко Ракић, Дипломирани историчар, Teхничка школа Ваљево, Ваљево; Јелена Јеврић, Mастер историчар, Основна школа „Јеврем Обреновић„ Шабац;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање компетенција наставника за реализацију интеркултуралног образовање применом различитих приступа, метода и техника, а ради јачање социјалне кохезије у школској средини

Упознавање учесника са: - значајем и доприносом интеркултуралног образовања за развој појединца и друштва. Пружање подршке наставницима: - да интеркултурално образовање користе као инструмент за јачање социјалне кохезије у школској средини; - за развијање интеркултуралног дијалога код ученика; - планирање и организовање наставе и учења применом различитих приступа и метода заснованих на интеракцији, партиципацији и сарадњи.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих

1. данУвод Кључни појмовиИнтеркултурално образовање у процесу наставе и учењаПриступи, методе и технике

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.800,00 динара, односно 54.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната бруто надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал, освежење и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић", Фрушкогорска 3, Адашевци Душко Ракић, Јелена Јеврић 30 4

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 4