Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Каталошки број програма: 13  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Фарида Бассиони-Стаменић, Мастер, MPH, Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР; Биљана Лајовић, , ; Биљана Радосављевић, , ОШ „Мирослав Антић„, Београд; Милош Јеж, , ;

Фарида Бассиони-Стаменић, Мастер, MPH, Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР; Биљана Лајовић, , ; Миља Кривокућа, Магистар психолошких наука, ОШ „ Свети Сава„; Звездана Мијоковић, VII-1 дипломирани педагог, ОШ „Душан Вукасовић Диоген'' Бечмен, Сурчин;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање васпитне улоге наставника за рад са ученицима и родитељима у превенцији дигиталног насиља над децом уз максимално коришћење предности интернета и минимизирање ризика и потенцијалне штете по развој личности детета и ученика

1.Унапређивање знања наставника о савременим информационо-комуникационим технологијама (ИКТ) и ризицима које коришћење ИКТ носи 2.Унапређивање знања наставника о облицима занемаривања, насиља, злостављања и злоупотребе деце путем интернета, карактеристикама дигиталног насиља, улози институција у превенцији и решавању изазова на интернету, протоколима и мерама за спречавање доступности, приступа и утицаја различитих облика дигиталног насиља и о смањењу штете од дигиталног насиља 3.Унапређивање компетенција наставника за успостављање квалитетне сарадње са родитељима у области безбедности деце на интернету и примени принципа „заједничког учења на интернету„

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводно обраћање, преглед радионице и попуњавање упитникаИнтернет, дигитална комуникација и њене специфичностиДруштвене мреже и ризици коришћења друштвених мрежаШта постављамо на интернету и последице остављања личних података на интернету Видео-клип „Који су ризици од коришћења друштвених мрежа„ и дискусијаПаузаВидео-клип „По чему је дигитална комуникација посебна„ и дискусијаЗначај који интернет и друштвене мреже имају за децуПример - креирање лажног профила – Видео презентацијаМере предострожности на друштвеним мрежама и примена мера техничке заштитеВидео-клип „Шта да учиним у случају дигиталног насиља„ и дискусијаПаузаПриказ случаја дигиталног насиља код децеОблици занемаривања, насиља и злостављања деце путем интернета и најзаступљенији облици насиљаПерцепција дигиталног насиља и реакција на дигитално насиље Видео-клип „По чему можемо да видимо да дете можда трпи дигитално насиље„ и дискусија ПаузаУлога родитеља и „заједничко учење на интернету„Улога институција у превенцији и решавању проблема на интернетуВидео-клип „Минимум података и информација за пријаву дигиталног насиља„ и дискусијаПос. протокол за зашт. деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у обр.-васп. установамаЗатварање обуке, попуњавање и прикупљање упитника

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 динара, с тим што максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 55 000 динара. Цена укључује: хонораре за водитеље, радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Мирослав Антић", Београд Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 29 3.97
2 ОШ "Мирослав Антић", Црвено барјаче 6 Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 29 3.92
3 Медицинска школа Звездара, Вељка Дугошевића бб, Београд Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 30 3.86
4 Техничка школа Београд, Булевар војводе Путника 7 Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 30 3.73
5 Основна школа "Душан Радовић", Занатлијска бб Пирот Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 28 3.85
6 Средња школа "Краљ Петар Први" Шумадијска 2, Топола Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 29 3.79
7 Основна школа "Братство Јединство", Трг Слободе 1, Светозар Милетић Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 22 3.91
8 Средња машинска школа, Булевар краља Петра I 38, Нови Сад Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 26 3.75
9 Основна школа "Ђорђе Јовановић", Селевац бб Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 29 3.95
10 Центар за образовање Крагујевац, Града Сирена 15/2, онлајн преко Зум платформе Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 28 3.87
11 Основна школа "Веселин Маслеша", Кумодрашка 72, Београд, Онлајн преко Зум платформе Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 29 3.92
12 Техничка школа ,,Михајло Пупин”, Цара Душана 2, Инђија Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 22 3.82
13 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 13 3.99
14 Основна школа ,,Свети Сава”, Космајска 47, Младеновац Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 30 3.96
15 Обука се реализује путем интернета. Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 30 3.94
16 Основна школа ,,Иван Милутиновић” Маршала Тита 101, Београд Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 27 3.94
17 онлајн, 26.03. Београд Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 16 3.95
18 онлајн Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 29 3.97

Укупно учесника: 476 | Просечна оцена: 3.89