Примена платформе за електронско учење у настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 556  

Да

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш, Александра Медведева 14 спрат 2 канцеларија 235, Ниш, info@pdis.org.rs, 018512500, ,

Дејан Пејчић, dpejca@mts.rs, 018512500, 0637714164,

Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш; Драган Илић, , Прва нишка гимназија „Стеван Сремац„, Ниш; Наташа Танасковић, , Електротехничка школа „Никола Тесла„ Ниш;

Драган Илић, , Прва нишка гимназија „Стеван Сремац„, Ниш; Наташа Танасковић, , Електротехничка школа „Никола Тесла„ Ниш; Татјана Митић, , Прва нишка гимназија „Стеван Сремац„, Ниш; Миодраг Крстић, , Економска школа Ниш; Дејан Станковић, , Гимназија „Бора Станковић„ Ниш;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање квалитета реализације наставних програма и развијање компетенција за планирање, израду и коришћење наставних материјала за учење и проверу постигнућа, при реализацији наставног процеса коришћењем платформе за даљинско учење.

Подстицање и оспособљавање наставника за израду и коришћење наставних материјала за учење на платформи за електронско учење. Развијање способности за коришћење сарадничких алата за комуникацију, учење и вредновање постигнућа на платформи за електронско учење. Стицање и развијање компетенција за објективно и валидно креирање питања и тестова за проверу знања. Развијање способности за израду и коришћење наставних материјала који ће кроз проблемску наставу омогућити ученицима стицање нових знања, као и проверу процене стандарда постигнућа ученика. Стицање и унапређење знања, вештина и ставова наставника у изради и постављању наставних материјала којима се остварује континуирано подстицање ученика у оквиру индивидуалних могућности и склоности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаУпознавање са системом за учење на даљину, осмишљавање и подешавање структуре курса2. недељаИзрада садржаја курса и рад са полазницима3. недељаАлати за комуникацију и сарадњу у онлајн окружењу4. недељаАлати за процену знања5. недељаУправљање курсом на платформи за учење на даљинуКако и када да применимо учење на даљину у настави?

30

недеља: 5
бодова: 40

Цена програма износи 3.500,00 динара по учеснику. Цена покрива све трошкове ангажовања реализатора програма, трошкове исхране и пута водитеља програма, материјал за реализацију програма, закуп просторије где се последња стационарна тема реализује. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови исхране полазника при реализацији теме у оквиру које је планиран непосредни контакт полазника и реализатора програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Миодраг Крстић 30 3.97

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.97