Методичка радионица

Каталошки број програма: 352  

Не

Подружница математичара Ваљево, 14000 Ваљево, Вука Караџића 3, dms.valjevo@gmail.com, 0652912200, 0642540845, 014221622

Војислав Андрић, voja.andric@gmail.com, 0652912200, 014291220,

Војислав Андрић, доктор методике математике, Ваљевска гимназија; Вељко Ћировић, дипломирани математичар, Ваљевска гимназија; Иванка Томић, дипломирани математичар, Ваљевска гимназија

Војислав Андрић, доктор методике математике, Ваљевска гимназија; Вељко Ћировић, дипломирани математичар, Ваљевска гимназија; Иванка Томић, дипломирани математичар, Ваљевска гимназија; Сава Максимовић, дипломирани математичар, ОШ "Сестре Илић"; Милан Јовановић, доктор наука, Математички факултет Београд; Маријана Стефановић, дипломирани математичар, Ваљевска гимназија; Милорад Шуковић, наставник математике, Основна школа "Свети Сава" Аранђеловац; Зоран Ловрен, наставник математике, Основна школа "Свети Сава" Аранђеловац;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Усавршавање наставника математике у основним и средњим школама у сфери: * унапређивања стручних знања наставника * унапређивања методичких компетенција наставника * унапређивања дидактичких вештина наставника.

Оспособљавање учитеља и наставника математике у основним школама и професора математике у средњим школама за реализацију: * редовне наставе математике * додатне наставе математике * допунске наставе математике * слободних математичких активности * популаризацију математике * свих облика наставе коришћењем савремених електронских технологија.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данНаставницима ће бити на располагању више једнодневних тема обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3.000 динара. У цену су урачунати: * закуп просторија, * путни и смештајни трошкови предавача, * штампани радни материјал, * хонорар предавача са ПДВ * освежење. За чланове Подружнице математичара предвиђен је попуст и до 50%, а остале чланове Друштва математичара Србије и групе од 30 наставника предвиђен је попуст и до 30%.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ваљево, Основна школа "Сестре Илић", Милована Глишића 45 Војислав Андрић, Вељко Ћировић, Сава Максимовић 30 3.83
2 Ваљево, Основна школа "Нада Пурић" Војислав Андрић, Вељко Ћировић, Иванка Томић, Сава Максимовић 30 3.87
3 Oсновна школа "Жарко Зрењанин" , 21000 Нови Сад, Булевар деспота Стефана 8 Војислав Андрић, Иванка Томић 25 3.82
4 Oсновна школа "Жарко Зрењанин" , 21000 Нови Сад, Булевар деспота Стефана 8 Вељко Ћировић, Маријана Стефановић 22 3.86
5 Центар за стручно усавршавање у образовању, 16000, Лесковачког Одреда 6 Вељко Ћировић, Милан Јовановић 26 3.78

Укупно учесника: 133 | Просечна оцена: 3.83