Прати, процени и објективно оцени

Каталошки број програма: 545  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Милева. Мојић., Завршен Филозофски факултет у Београду , „Прва основна школа„, Ваљево;

Милева. Мојић., Завршен Филозофски факултет у Београду , „Прва основна школа„, Ваљево; Милена Петровић, Специјалиста за област методика српског, Ваљевска гимназија; Каролина Нешковић, Учитељски факултет у Ужицу , ОШ''Драгољуб Илић'' Драчић; Ана Ракић, завршен Филозофски факултет у Београду, ОШ "Прота Матеја Ненадовић", Бранковина

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење компетенција наставника у сфери оцењивања ученика у функцији ефикасног учења .

-Систематизовања знања наставника о предмету, врстама,функцијама и принципима оцењивања -Унапређење компетенција наставника у свери ефикасног оцењивања у складу са предвиђеним критеријумима оцењивања (стандардима оцењивања) -Унапређење компетенција наставника о оспособљавању ученика за сопствено вредновање и вредновање других -Унапређење компетенција наставника о практичној примени метода, техника и облика праћења, извештавања и објективног оцењивања ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводна активностПремет,принципи и функције оцењивања, Карактеристике добре проценеПаузаВрсте оцењивања, Правилник о оцењивањуПаузаОцењивање засновано на стандардима, Вредновање и самовредновање ученикаПаузаПрактична примена метода и техника праћења, извештавања и облици објективног оцењивањаЗавршна дискусија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1.500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Милева. Мојић., Милена Петровић 29 3
2 ОШ ''Миливој Петковић Фећко'',Платичево Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.93
3 Центар за стручно усавршавање Шабац Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.93
4 Прва основна школа - Ваљево Милева. Мојић., Милена Петровић 30 4
5 Економска школа "9. мај" Сремска Митровица Милева. Мојић., Милена Петровић 20 3.96
6 Економска школа "9. мај" Сремска Митровица Милева. Мојић., Милена Петровић 22 3.88
7 ОШ. "Милован Глишић" Ваљево Милева. Мојић., Ана Ракић 29 3.9
8 ОШ."Стеван Филиповић" Дивци Милева. Мојић., Милена Петровић 24 3.97
9 ОШ "Цветин Бркић" Глушци Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.97
10 ОШ "Прва основна школа" Ваљево Милена Петровић, Ана Ракић 30 4
11 ОШ "Свети Сава" Сремска Митровица Милева. Мојић., Милена Петровић 29 3.92
12 ОШ "Милован Глишић", Ваљевска Каменица Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.97
13 Митровачка гимназија Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.83
14 ОШ ''Жарко Зрењанин'', Зрењанин /Госпођинци Милева. Мојић., Милена Петровић 27 3.93
15 Техничка школа Тутин Милена Петровић, Каролина Нешковић 23 3.92
16 Техничка школа Тутин Милена Петровић, Каролина Нешковић 23 3.92
17 Техничка школа Тутин Милена Петровић, Каролина Нешковић 22 3.85
18 ОШ“Гоце Делчев“, Јабука Милева. Мојић., Ана Ракић 30 3.94
19 Економско-угоститељска школа ''Вук Караџић'' Велика Плана Милена Петровић, Каролина Нешковић 30 3.9
20 Средња пољопривредна школа са домом ученика Шабац, Војводе Путника 56 Милева. Мојић., Ана Ракић 27 3.93
21 Средња техничка школа ''Никола Тесла'' Сремска Митровица Милена Петровић, Ана Ракић 28 3.86
22 ОШ "Сестре Илић" Ваљево Милева. Мојић., Каролина Нешковић 30 3.98
23 ОШ "Јован Јовановић Змај" Сурдулица Милена Петровић, Каролина Нешковић 30 3.93
24 ОШ''Десанка Максимовић'' Ваљево Милева. Мојић., Ана Ракић 29 3.98
25 ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка Милева. Мојић., Милена Петровић 26 3.94
26 Ваљевска гимназија Милева. Мојић., Милена Петровић 24 3.96
27 Музичка школа “Живорад Грбић“ Ваљево Милева. Мојић., Ана Ракић 23 3.97
28 ОШ "Светозар Марковић" Сјеница Милева. Мојић., Ана Ракић 30 3.93
29 Средња техничка школа ''Никола Тесла'' Сремска Митровица Милена Петровић, Каролина Нешковић 22 3.95
30 Центар за стручно усавршавање Шабац Милева. Мојић., Каролина Нешковић 29 3.94
31 Медицинска школа "Др. Миша Пантић" Ваљево Милева. Мојић., Ана Ракић 25 3.98
32 Мачванска средња школа, Богатић Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.93
33 Техничка школа Ваљево Милева. Мојић., Ана Ракић 27 3.95
34 Основна школа "Жика Поповић", Владимирци Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.91
35 Основна школа "Димитрије Туцовић", Јабучје Милева. Мојић., Милена Петровић 27 3.99
36 ОШ ''Трива Витасовић Лебарник'' Лаћарак Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.93
37 Посавотамнавска средња школа Владимирци Милева. Мојић., Милена Петровић 23 3.98
38 Основна школа "Жикица Јовановић Шпанац", Бела Црква Милева. Мојић., Милена Петровић 23 3.98
39 Техничка школа Пожега Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.94
40 Основна школа "Олга Милошевић", Смедеревска Паланка Милева. Мојић., Милена Петровић 27 3.94
41 Образовно – васпитни центар Осечина Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.92
42 Основна школа „Прота Матеја Ненадовић“ Милева. Мојић., Каролина Нешковић 21 3.99
43 ОШ "Миша Стојковић" Гај Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.91
44 Основна школа "Вук Караџић", Бадовинци Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.96
45 ОШ "Светозар Милетић", Земун Милева. Мојић., Милена Петровић 28 3.88
46 Основна школа "Живомир Савковић", Ковачевац Милева. Мојић., Милена Петровић 29 3.98
47 ОШ "Бранко Радичевић", Батајница Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.98
48 Техничка школа "Гоша", Смедеревска Паланка Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.88
49 Техничка школа "Гоша", Смедеревска Паланка Милева. Мојић., Милена Петровић 28 3.78
50 Средња школа "Др. Ђорђе Натошевић" Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.8
51 ОШ "Јован Јовановић Змај" Мартинци Милева. Мојић., Милена Петровић 23 3.95
52 ОШ "Илија Бирчанин" Ставе Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.92
53 Центар за стручно усавршавање Шабац - online Милева. Мојић., Ана Ракић 22 3.93
54 ОШ "Карађорђе" - online - zoom Милева. Мојић., Ана Ракић 22 3.91
55 ОШ "Драгољуб Илић" - online - "zoom" платформа, Драчић Милева. Мојић., Ана Ракић 18 3.85
56 ОШ "Вучић Величковић" Међуречје Милева. Мојић., Ана Ракић 17 3.96
57 ОШ“Олга Милошевић“ , Смедеревска Паланка Милева. Мојић., Ана Ракић 25 3.97
58 Музичка школа, Суботица Милева. Мојић., Ана Ракић 27 3.96
59 ОШ "Бранко Радичевић", Поповац-Параћин Милева. Мојић., Ана Ракић 28 3.86
60 Образовно - васпитни центар "Браћа Недић" Осечина Милева. Мојић., Ана Ракић 30 3.92
61 Основна школа "Здравко Јовановић" - Поћута Милева. Мојић., Ана Ракић 28 3.98
62 Основна школа „Браћа Рибар“ – Доња Борина - on line Милева. Мојић., Ана Ракић 24 4
63 ОШ "21 Октобар" Милована Глишића 13 Крагујевац Милева. Мојић., Ана Ракић 21 3.99

Укупно учесника: 1689 | Просечна оцена: 3.92