САВРЕМЕНИ МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ДЕЧЈЕМ ЛИКОВНОМ СТВАРАЛАШТВУ – ОБРАЗОВАЊЕ УСМЕРЕНО НА ПРОЦЕС УЧЕЊА И ИСХОДЕ

Каталошки број програма: 989  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Сања Филиповић, доктор дидактичко-методичких наука , Факултет ликовних уметности, Београд;

Сања Филиповић, доктор дидактичко-методичких наука , Факултет ликовних уметности, Београд; Весна Јањевић Поповић, , ош „20.октобар„; Милица Војводић, мастер; докторант , Академија уметности, Универзитет у Новом Саду ;

уметности

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање са савременим методичким приступом ликовном стваралаштву деце предшколског узраста, ученика основне и средње школе и унапређивање компетенција запослених у образовању у области ликовног васпитања и образовања.

Оспособљавање запослених у образовању за: • разумевање и примену савремених методичких модела и метода – образовање усмерено на процес учења и на исходе; • самостално или тимско планирање ликовних активности са фокусом на креативном процесу, методама, техникама и поступцима који на најефикаснији начин воде ученике ка развоју индивидуалних способности и достизању исхода; • рефлексивну праксу- евалуацију, самовредновање и унапређивање васпитно-образовног процеса; • развој предметних и међупредметних компетенција; • примену савремених дидактичких средства и технологија; • израду акционих планова за развој школске културе; • примену индивидуализације, интердисциплинарности, проблемског приступа, а у складу са специфичностима области лик. кул.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данДидактичко-методички аспекти и домети савременог приступа ликовном васпитању и образовањуОпште и специфичне компетенције васпитача, учитеља и наставника у области ликовне културеУправљање образовним садржајима и процесом ликовног васпитања и образовања усмереног на исходеВредновање процеса и продуката ликовног старалаштва деце и младих и развој школске културе

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Смедерево, РЦ за професионални развој запослених у образовању Сања Филиповић, Милица Војводић 28 3.95
2 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Сања Филиповић, Милица Војводић 27 3.91
3 Економска школа, Крагујевац Сања Филиповић, Милица Војводић 18 3.76
4 ОШ "Вук Караџић", Крушевац Сања Филиповић, Милица Војводић 26 3.95
5 ОШ "Жарко Зрењанин" Апатин Сања Филиповић, Милица Војводић 30 3.94

Укупно учесника: 129 | Просечна оцена: 3.9