Нека занимљива питања у реализацији наставе математике

Каталошки број програма: 356  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Биљана Дробњак, Мастер педагог, Шабачка гимназија; Горан Ђурић, Дипломирани математичар, Шабачка гимназија; Синиша Мозетић, Дипломирани математичар, Шабачка гимназија;

Биљана Дробњак, Мастер педагог, Шабачка гимназија; Горан Ђурић, Дипломирани математичар, Шабачка гимназија; Синиша Мозетић, Дипломирани математичар, Шабачка гимназија; Милош Пушић, Дипломирани математичар, Прва београдска гимназија

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно методичка подршка наставницима у оспособљавању за реализацију садржаја интердисциплинарног карактера који се базирају на добром познавању теорије комплексних бројева и популаризација математике указивањем на иновативна и занимљива решења.

Специфични циљеви програма јесу да учесници: 1. Упознају се са примерима којима се оправдава постојање комплексних бројева; 2. Повезују теорију комплексних бројева са геометријом правилних многоуглова; 3. Примењују теорију комплексних бројева у решавању једначина трећег степена; 4. Строго разграниче употребу симбола корена у скупу реалних и комплексних бројева; 5. Иновативно примењују теорију комплексних бројева у решавању неједначина; 6. Примењујући иновативно теорију комплексних бројева реализују операције сабирања и множења правилних многоуглова

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан- Уводна реч аутора и реализатора семинара 1. Комплексни бројеви и правилан петоугаоПаузаРешавање квадратних неједначина у скупу комплексних бројева ПаузаЈедноставна функција коју није једноставно детаљно испитатиПаузаКарактеристични и основни број правилног петоугла и њихова везаПаузаВеза кореновања у скупу реалних и комплексних бројева и правила кореновања у тим скуповимаПаузаПосвећено Сриниваси Раманујану

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Милош Пушић, Биљана Дробњак, Синиша Мозетић 24 3.76
2 Економска школа Милош Пушић, Биљана Дробњак, Синиша Мозетић 25 3.93
3 Центар за стручно усавршавање Шабац Милош Пушић, Биљана Дробњак, Синиша Мозетић 5 4
4 ЦСУ Лесковац Милош Пушић, Синиша Мозетић 11 3.93

Укупно учесника: 65 | Просечна оцена: 3.91