Стратегије за превенцију гојазности и неактивности код деце – примена иновативних метода у настави физичког васпитања.

Каталошки број програма: 1003  

Не

Удружење педагога физичке културе Ниш, Страхињића Бана 2А, upfknis@yahoo.com, 0658910030, ,

Небојша Стојановић, upfknis@yahoo.com, 0658910030, 0606644501,

Александар Игњатовић, доктор наука физизчке културе, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц; Драган Радовановић, доктор медицинских наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу ; Ратко Станковић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу ;

Александар Игњатовић, доктор наука физизчке културе, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц; Драган Радовановић, доктор медицинских наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу ; Ратко Станковић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу ;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање професионалних компетенција наставника и стручних сарадника неопходних за промоцију различитих иновативних облика физичке активности са циљем повећања нивоа физичке активности и смањење инциденце гојазности деце и адолесцената.

Упознавање наставника и стручних сарадника са трендовима и пројекцијама раста гојазности код деце свих узраста, као и главним факторима утицаја; Оспособљавање полазника за примену различитих стратегија за повећање нивоа физичке активности превенцију гојазности и смањење инциденце гојазности деце и адолесцената. Развијање компетенција наставника и стручних сарадника за примену иновативних метода и програма вежбања са посебним акцентом на ученике са прекомерном телесном масом или гојазношћу: примена програма вежбања са оптерећењем на нестабилним подлогама, могућности примене међупредметног повезивања у настави физичког васпитања, примена ИТ у настави физичког васпитања. Оспособљавање полазника за евалуацију ефеката примене различитих програма

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи

1. данПримена различитих модалитета вежби са оптерећењем са циљем превенције гојазностиMогућности примене међупредметног повезивања у настави физичког васпитања Примена ИТ у настави физичког васпитања са циљем превенције гојазностиЕвалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2500,00 динара. У цену су урачунати: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени трошкови, радни материјали, надокнада предавачима. У цену нису урачунати путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Медицинска школа "Др Миленко Хаџић" , ул. Зетска 55, 18000 Ниш Драган Радовановић, Ратко Станковић 13 4

Укупно учесника: 13 | Просечна оцена: 4