Подстицање мотивације и инцијативе ученика у настави кроз ученичке пројекте

Каталошки број програма: 540  

Не

Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, , 0112658439

Николета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, 0644136749,

Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Наташа Лалић-Вучетић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања, Београд;

Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Наташа Лалић-Вучетић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања, Београд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ програма је да обучи наставнике како да подстичу унутрашњу и аутономну мотивацију ученика за покретање акције и решавање проблема у настави посредством ученичких пројеката.

1. да се наставници обуче да праве разлику између унутрашње, спољашње и аутономне мотивације ученика у настави. 2. да се наставници обуче да користе поступке за подстицање различитих типова мотивације у настави, као и у припреми и организацији ученичких пројеката. 3. да се наставници обуче да подстичу ученичку иницијативу у настави, као и у припреми и организацији ученичких пројеката. 4. да наставници стекну вештине у припреми и реализацији ученичких пројеката, као и да воде ученике кроз тај процес.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данМотивација и инцијатива ученика, стратегије њиховог подстицања и израда ученичких пројеката

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1000 динара за групу од 30 учесника. Овај нето износ обухвата хонораре за водитеље семинара. На ову суму додају се путни трошкови и проценат од 10% који се уплаћује на рачун Инстутуту за педагошка истраживања за припрему радних материјала. Трошкове освежења на паузама за учеснике семинара сноси школа. Уколико се за семинар пријави 20 полазника, цена семинара се мења у том случају и нето износ по учеснику ће бити 1300 динара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија Свети Сава, Београд Ивана Ђерић, Наташа Лалић-Вучетић 27 3.59
2 Гимназија Свети Сава, Београд Ивана Ђерић, Наташа Лалић-Вучетић 25 3.81
3 ОШ "Веселин Маслеша", Београд Ивана Ђерић, Наташа Лалић-Вучетић 24 3.87
4 Пољопривредна школа са домом ученика “Ваљево”, Владике Николаја бр. 54, Ваљево Ивана Ђерић, Наташа Лалић-Вучетић 30 3.74
5 Пољопривредна школа са домом ученика “Ваљево”, Владике Николаја бр. 54, Ваљево Ивана Ђерић, Наташа Лалић-Вучетић 28 3.94
6 Девета гимназија "Михаило Петровић Алас" Булевар маршала Толбухина 41, Београд Ивана Ђерић, Наташа Лалић-Вучетић 20 3.51

Укупно учесника: 154 | Просечна оцена: 3.74