Студија случаја у иновативном наставном процесу

Каталошки број програма: 576  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Драгана Новаковић, доктор економских наука, Факултет за културу и медије; Емина Никочевић, Дипл. екон.,Спец.струк.мед.сест. , Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун; Невена Живковић , Мастер професор предметне наставе, Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун;

Драгана Новаковић, доктор економских наука, Факултет за културу и медије; Емина Никочевић, Дипл. екон.,Спец.струк.мед.сест. , Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун; Невена Живковић , Мастер професор предметне наставе, Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање наставника са методом студије случаја и њеном применом у настави.

-Разумевање основних принципа и општих правила примене методе студије случаја; -Упућивање наставника на идентификовање студија случаја погодних за примену у настави; -Упућивање наставника на адекватну припрему за примену методе студије случаја; -Указивање наставницима на најзначајније елементе припреме ученика за примену методе студије случаја; -Упознавање наставника са фазама примене методе студије случаја; -Указивање на значај закључивања и евалуације у примени методе студије случаја.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводна радионицаДефинисање студије случајаПрипрема наставникаПрипрема ученикаЗавршна радионица2. данФазе у примени методе студије случајаДискусија на часуЗакључивање случајаЗавршна радионица

30

дана: 2
бодова: 16

2.000,00 динара по учеснику (ауторски хонорар и услуге Регионалног центра)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Емина Никочевић, Невена Живковић 14 3.87
2 Гимназија "Таковски устанак", Милоша Великог 11, Горњи Милановац Емина Никочевић, Невена Живковић 27 3.5

Укупно учесника: 41 | Просечна оцена: 3.69