ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Каталошки број програма: 519  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16 Нови Београд, office@kreativniucitelji.edu.rs, 0641357278, 0112280932,

Момчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 0112280932, 0641357278,

Санела Крстић, дипломирани учитељ – мастер, ОШ „Сава Керковић„, Љиг; Маријана Тешић, мастер професор језика и књижевности, ОШ „Јелица Миловановић„, Сопот; Момчило Степановић, дипломирани учитељ – мастер, ОШ „Бановић Страхиња„, Београд

Санела Крстић, дипломирани учитељ – мастер, ОШ „Сава Керковић„, Љиг; Маријана Тешић, мастер професор језика и књижевности, ОШ „Јелица Миловановић„, Сопот

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних компетенција наставника и стручних сарадника за примену пројектне наставе, побољшање квалитета образовно-васпитног рада, подизање нивоа постигнућа и подстицање личног развоја ученика.

Едукација о могућностима примене пројектне наставe са предлогом активности које се спроводе у циљу израде финалног производа. Оснаживање полазника за планирање, организацију и извођење пројектне наставе путем повезивања теоријског и практичног знања на примерима реализованих пројеката, као и за вођење евиденције у школској документацији. Обука полазника како да заинтересују ученике и уведу их у учење кроз израду и реализацију пројеката. Јачање компетенција полазника у смислу подршке ученицима у развијању самосталности у раду, вештине доношења одлука, планирања активности и поштовања рокова, вештина спајања функционалних активности у школи и ван школе, критичког мишљења и самоевалуације, свести о личном напретку и постигнућима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Основне поставке пројектне наставе Искуства реализатора у примени пројектне наставе Уочавање проблема и проналажење решења у процесу извођења пројектне наставе Припрема документације за примере пројектне наставе Пројектна настава – настава за будућност

30

дана: 1
бодова: 8

1.750,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Церовац, Смедеревсака Паланка Санела Крстић, Маријана Тешић 30 3.95
2 Смедеревска Паланка, ОШ "Херој Радмила Шишковић" Санела Крстић, Маријана Тешић 30 3.81
3 ОШ "Станоје Главаш" Глибовац б.б., Смедеревска Паланка Санела Крстић, Маријана Тешић 22 3.99
4 ОШ "Јован Јовановић Змај" Јабуковац, Неготин Санела Крстић, Маријана Тешић 26 3.89
5 ОШ "Јелица Миловановић", Кнеза Милоша 12, Сопот Санела Крстић, Маријана Тешић 30 3.98
6 ОШ „Миша Живановић“, Маршала Тита 17, Средњево, Велико Градиште Санела Крстић, Маријана Тешић 30 3.97
7 ОШ "Хајдук Вељко" Трг слободе 8, Штубик Санела Крстић, Маријана Тешић 19 3.96
8 ОШ "Павле Поповић", Трг палих бораца 3, Вранић Санела Крстић, Маријана Тешић 27 3.96
9 ОШ "Цана Марјановић", Бате Мирковић 23, Раља Санела Крстић, Маријана Тешић 28 3.95
10 ОШ ,, Милорад Мића Марковић “, Трг братства и јединства 8, Мала Иванча Санела Крстић, Маријана Тешић 29 3.98
11 Центар за образовање и развој "Мионица", Кнеза Грбовића бб, Мионица Санела Крстић, Маријана Тешић 30 3.87
12 ОШ "Милован Глишић", Ваљевска Каменица, Ваљево Санела Крстић, Маријана Тешић 27 3.86
13 ОШ "Марија Трандафил",Паунова 14, Ветерник, Нови Сад Санела Крстић, Маријана Тешић 30 3.77
14 ОШ”Ђорђе Јовановић“, Селевац б.б., Смедеревска Паланка Санела Крстић, Маријана Тешић 24 3.88
15 ОШ "Бранко Радичевић", Жарка Зрењанина 1, Марадик, Инђија Санела Крстић, Маријана Тешић 30 3.9
16 ОШ "Кнез Сима Марковић", Светосавска 77, Барајево Санела Крстић, Маријана Тешић 28 3.92
17 ОШ "Живадинка Дивац" Краља Милутина бб Крагујевац Санела Крстић, Маријана Тешић 28 3.91

Укупно учесника: 468 | Просечна оцена: 3.91