Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Каталошки број програма: 504  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Невенка Драшковић Ивановић, Дипломирани психолог, Прва економска школа; Зорица Панић, Дипломирани психолог, Десета гимназија „Михајло Пупин„; Оливера Мишић, Дипл. филолог енглеског језика и књиж., Прва економска школа, Београд;

Невенка Драшковић Ивановић, Дипломирани психолог, Прва економска школа; Зорица Панић, Дипломирани психолог, Десета гимназија „Михајло Пупин„; Оливера Мишић, Дипл. филолог енглеског језика и књиж., Прва економска школа, Београд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за примену метода рада које су прилагођене карактеристикама, потребама и стилу учења ученика постмиленијумске генерације.

Упознавање наставника са карактеристикама ученика постмиленијумске генерације, (особине, образовне потребе, начин учења и стицања знања); Упознавање наставника са стратегијама учења које су прилагођене потребама, карактеристикама и стилу учења ученика постмиленијумске генерације; Разматрање предности, недостатака и ограничења у коришћењу нових технологија у настави; Разумевање контекста у коме ће се реализовати настава усмерена на потребе савременог ученика и услова за успешну примену наставних метода усмерених на ученике постмиленијумске генерације .

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводни деоУченик посмиленијумске генерације у савременој школиКако уче припадници посмиленијумске генерацијеСтратегије у учењу и настави прилагођене ученицима нове генерацијеНове технологије у савременој наставиУслови за успешну примену наставних метода усмерених на ученика савременог добаЕвалуација. Сумирање и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјали, путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Велико Градиште, ОШ „Иво Лола Рибар” Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 30 3.88
2 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 26 3.81
3 ОШ "Вук Караџић", Крушевац Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 30 3.68
4 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 30 3.93
5 Ниш, ОШ "Свети Сава" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 30 3.98
6 Житорађа, ОШ "Топлички хероји" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 30 3.93
7 Трстеник, ОШ "Живадин Апостоловић" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 27 3.95
8 Лазаревац, ОШ "Војислав Вока Савић" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 18 3.9
9 Лазаревац, ОШ "Војислав Вока Савић" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 17 3.89
10 СШ "Вук Караџић" Љубовија Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 27 3.88
11 ЦСУ Чачак Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 16 3.91
12 Гајдобра, ОШ "Алекса Шантић" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 16 3.88

Укупно учесника: 297 | Просечна оцена: 3.89