„Музички албум одрастања и сазнавања”

Каталошки број програма: 664  

Не

ОМШ Јосип Славенски Нови Сад, Радничка 19 а, slavenski@gmail.com, 0216622285, ,

Александар Ђурић, slavenski@gmail.com, 0216622285, 063546188,

Мирјана Растовић, Мастер теоретичар уметности , Радио телевизија Војводине Редакција музичког прог; Власта Орчић, Дипломирани музичар-професор солфеђа, ОМШ„Јосип Славенски„ ; АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ, Академски музичар - флаутиста, ОМШ Јосип Славенски Нови Сад;

Мирјана Растовић, Мастер теоретичар уметности , Радио телевизија Војводине Редакција музичког прог; Власта Орчић, Дипломирани музичар-професор солфеђа, ОМШ„Јосип Славенски„ ; АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ, Академски музичар - флаутиста, ОМШ Јосип Славенски Нови Сад;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Проширивање искуства полазника о значају слушања музике као и могућностима и начинима примене конкретног музичког материјала-композиција снимљених на компакт-диск, у оквиру пројекта ,,Музика с љубављу„.

1.Упознавање учесника обуке са критеријумима за одабир композиција за слушање како би оне биле у функцији васпитно-образовног рада и дечјег развоја. 2. Оспособљавање учесника обуке да на основу избора из понуђеног садржаја на CD-у, осмисле активности које ће на адкватан начин увести децу у активност слушања музике. 3. Упућивање учесника на различите могућности укључивања и примене понуђеног слушног материјала (CD-а) у садржаје других васпитно-образовних активности. 4.Развијање вештине учесника да на основу понуђених музичкких садржаја намењених слушању, осмисле друге васпитно-образовне активности.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи

1. данВаспитна вредност слушања музикеКритеријуми приликом избора композиција за слушање паузаПримена, начин и улога слушања музике у (не)музичким активностимапаузаСтварање и свирање музичке пратње паузаМузичка бајка, аудио - видео и сценска формаЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

1000 динара нето Цена укључује: 1. Хонораре и путне трошкове реализатора 2. Материјал са обуке / CD компилацију и пратећи приручник Цена не укључује: 1. Трошкови изнајмљивања простора 2. Храну и освежење за учеснике и реализаторе 3. Изнајмљивање видео бима (пројектора са платном) Умножавање другог материјала осим наведеног

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Полетарац, објекат Бубамара, Нова Пазова Мирјана Растовић, Власта Орчић, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.9
2 Чачак Мирјана Растовић, Власта Орчић, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.98

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.94