Партиципација у вртићу – од учествовања до (су)деловања

Каталошки број програма: 723  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац, vsvasdirektor@hemo.net, 013831527, 013831628, 013831527

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 013839201, 0692441985, 013831527

Милијана Лазаревић, мастер педагог, Висока школа за васпитаче ,,Михаило Палов", Вршац; Марија Маловић, мастер педагог, Висока школа за васпитаче ,,Михаило Палов", Вршац; Вања Јовановић, дип.проф. енглеског језика и књижевности, Предшколска установа „Трешњобер„;

Милијана Лазаревић, мастер педагог, Висока школа за васпитаче ,,Михаило Палов", Вршац; Марија Маловић, мастер педагог, Висока школа за васпитаче ,,Михаило Палов", Вршац;Јасмина Столић, Мастер теоретичар уметности, Висока школа за васпитаче „Михаило Палов„ Вршац

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање практичара за заузимање рефлексивног приступа развијању праксе вртића у циљу грађења партиципативних односа деце и одраслих.

Стицање нових и продубљивање постојећих знања о партиципацији; Грађење заједничког разумевања партиципације и оснаживање за идентификацију њених различитих нивоа у пракси вртића; Увиђање значаја рефлексивности практичара као предуслова за развој праксе засноване на партиципацији; Оснаживање практичара да проширују простор за активно учешће деце и одраслих у развијању праксе вртића.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЗначење и значај партиципацијеРазличита идеолошка полазишта као оквир и простор за партиципацијуНивои партиципације у пракси вртића – да ли је учествовање исто што и суделовање?Рефлексивни практичар – од конзумента знања до „теоретичара у акцији„Партиципација у вртићу: од идеје до реализације

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику (за групу од 30 учесника) је 2000 динара и укључује хонораре за ауторе и реализаторе, радни и потрошни материјал, штампу материјала за учеснике. Путни трошкови и смештај нису урачунати у цену и обрачунавају се у зависности од места реализације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Милијана Лазаревић, Марија Маловић 30 3.73

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.73