Креативна припрема текстуалних задатака

Каталошки број програма: 378  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555, , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Маја Момировић, Професор разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић„ Брестовац; Лела Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић„ Турековац; Бојан Богдановић, Дипл.математичар за информатику и рачун., ОШ „Бранко Радичевић„ Брестовац; Миодраг Јањић, Професор ТО, дипл.инжењер електротехнике, ОШ „Бранко Радичевић„ Брестовац;

Маја Момировић, Професор разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић„ Брестовац; Лела Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић„ Турековац; Бојан Богдановић, Дипл.математичар за информатику и рачун., ОШ „Бранко Радичевић„ Брестовац; Миодраг Јањић, Професор ТО, дипл.инжењер електротехнике, ОШ „Бранко Радичевић„ Брестовац;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за креативнији приступ постављања текстуалних задатака у циљу развијања критичког и логичког мишљења, развијања креативности, такмичарског духа и веће успешности.

Обучавање наставника разредне наставе за припремање текстуалних задатака на основу различитих типова учења. Упознавање наставника са израдом текстуалних задатака у облику математичких бајки, басни, стрипова, илустрација, интервјуа, дискусије. Унапређивање знања и вештина наставника за примену математичких игара због боље мотивације ученика. Размена искустава и позитивних примера из праксе. Доступност идеја и конкретних примера свим наставницима преко математичког блога.

наставник разредне наставе
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводни деоТипови учењаПаузаДа текстуални задаци буду лакшиПаузаМатематичке игреИзрада сценарија за практичну примену у раду са ученицимаПаузаМатематички блог Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара и обухвата: хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Маја Момировић, Лела Петровић, Бојан Богдановић, Миодраг Јањић 28 4
2 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Маја Момировић, Лела Петровић, Бојан Богдановић, Миодраг Јањић 24 3.88
3 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Маја Момировић, Лела Петровић, Бојан Богдановић, Миодраг Јањић 19 3.96
4 Семинар се изводи онлајн Маја Момировић, Лела Петровић, Бојан Богдановић, Миодраг Јањић 24 3.88
5 Онлајн Маја Момировић, Лела Петровић, Бојан Богдановић, Миодраг Јањић 11 3.98
6 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац Маја Момировић, Лела Петровић, Бојан Богдановић, Миодраг Јањић 14 3.96

Укупно учесника: 120 | Просечна оцена: 3.94