Асистивна технологија – подршка образовању деце са сметњам у развоју

Каталошки број програма: 190  

Не

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад, skolamp@eunet.rs, 0216616366, 0216621314, 0216616366

Mирјана Лазор, ikt4all@gmail.com, 0216616366, 0641954278, 0216616366

Мирјана Лазор, дипломирани школски педагог, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика, Нови Сад;

Мирјана Лазор, дипломирани школски педагог, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика, Нови Сад; Мартин Каламковић, дипломирани учитељ - мастер, ШОСО „Милан Петровић„, са домом ученика, Нови Сад; Невена Ивковић, електротехничар рачунара, ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Оснаживање наставника за инклузивно образовање усвајањем теоријских и практичних знања из области асистивне технологије (AT), aлтернативне и потпомогнуте комуникације и примене принципа универзалног дизајна у школском окружењу

Усвајање основних знања о асистивној технологији и начину њеног коришћења у различитим доменима функционисања деце/ученика са сметњама и тешкоћама у развоју (позиционирање, кретање, подршка учењу, комуникација, приступ рачунарима). Информисање о значају процене потреба за коришћењем АТ као и процедурама око набавке АТ средстава за појединачно дете/ ученика, Усвајање основних знања о потпомогнутој комуникацији (ААЦ). Усвајање знања о прилагођавању стандардног Microsoft софтвера за ученике са сметњама у развоју. Оспособљавање наставника за прилагођавање класичних и електронских наставних материјала специфичним потребама ученика. Оспособљавање наставника за израду једноставних и јефтиних АТ средстава од расположивих материјала

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данАсистивна технологија и универзални дизајнПауза за кафуАсистивна технологија – неопходност у инклузивној школиПаузаИКТ у служби образовања деце са сметњама у развојуПаузаШта можемо сами? (АТ без додатних улагања)ПаузаЕвалуација и договор о сарадњи

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3000 динара (нето) и она обухвата: радни материјал, освежење за учеснике током пауза, издавање уверења, хонораре за водитеље. У цену нису урачунати путни трошкови за водитеље.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ШОСО "Вукашин Марковић" Јанка Веселиновића бб, Крагујевац Мирјана Лазор, Мартин Каламковић 25 3.96

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.96