Контрола љутње – едукативне радионице за ученике

Каталошки број програма: 37  

Не

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине, Беле Бартока 58/22, 11211 Београд, office@cepora.org, 0605689421, 0631757565,

Лидија Буквић, lidija.bukvic@cepora.org, 0605689421, 0605689421,

Бранислава Поповић-Ћитић, проф.др, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Марија Нешић, МА, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Нина Живковић, МА, ЦЕПОРА-Центар за позитиван развој деце и омладине;

Бранислава Поповић-Ћитић, проф.др, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Лидија Буквић, MA, ЦЕПОРА-Центар за позитиван развој деце и омладин; Марија Нешић, МА, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Нина Живковић, МА, ЦЕПОРА-Центар за позитиван развој деце и омладине; Весна Поповић, , Градски центар за социјални рад Београд; Ана Пајовић, МА, Градски центар за социјални рад Београд;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оспособљеност за практични рад на развијању вештина контроле љутње код ученика.

Програмом обуке унапредила би се: знања о врстама и карактеристикама емоција; знања о карактеристикама љутње и беса; знања о техникама контроле љутње; вештине контроле љутње; вештине радионичарског рада са ученицима на тему контроле љутње.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЕмоцијеЉутњаЕдукативне радионице на тему контроле љутње

30

дана: 1
бодова: 8

3.000 динара. Цена обухвата: штампани материјал, приручник и водич за реализацију едукативних радионица, послужење за време обуке, штампање сертификата, хонорар за реализаторе, координатора и организатора обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Baletska škola u Novom Sadu, Bulevar Cara Lazara bb, Novi Sad Лидија Буквић, Весна Поповић 22 3.79
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, бб, Горанска, Смедерево Лидија Буквић, Марија Нешић 22 3.95

Укупно учесника: 44 | Просечна оцена: 3.87