Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

Каталошки број програма: 51  

Не

ОШ Гаврило Принцип, Крајишка 34, Земун, pedagogsvet@gmail.com, 0112192667, 0112194294, 0113161752

Светлана Марковић, svetlanapedagog34@gmail.com, 0112192667, 0691587498,

Светлана Марковић, , ОШ ''Гаврило Принцип'', Земун;

Светлана Марковић, , ОШ ''Гаврило Принцип'', Земун; Маја Митраковић, , ОШ ''Гаврило Принцип'', Земун;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање и оснаживање васпитних и образовних компетенција и стратегија рада одељењског старешине са ученицима, наставницима и родитељима у процесу формирања и вођења одељењске заједнице.

1. Оснаживање, подстицање и развијање педагошке ф-је ОС и различитих стратегија и облика сарадње с ученицима, родитељима и наставницима. 2. Оснаживање ОС у изради и примени појединих инструмената и педагошких радионица као примера добре праксе у процесу васпитног деловања. 3. Креирање услова за формирање пожељних облика понашања одељењског колектива. 4. Подстицање ОС да спроведене активности у ОЗ самоевалуирају и ускладе са стандардима и индикаторима који су дефинисани одговарајућим правилницима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данРазвојне карактеристике ученика у процесу васпитног деловањаФ-је ОС као педагошког руководиоцаПаузаСтратегије ОС у формирању пожељних облика понашања појединих ученика и колективаПаузаИзрада и примена инструмената за рад ОСПаузаСарадња ОС са родитељима ученика

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по учеснику. Укључује трошкове радног материјала, трошкове хонорара предавачима, трошкове пута и смештаја предавача и трошкове приручника за одељењског старешину ''Како деца кажу''.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Гаврило Принцип'', Земун Светлана Марковић, Маја Митраковић 17 3.99

Укупно учесника: 17 | Просечна оцена: 3.99