Образујмо и васпитајмо децу/ученике да чувају животну средину

Каталошки број програма: 821  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Љиљана Ђуровић, доктор наука заштите животне средине, ОШ „Момчило Настасијевић„, Горњи Милановац; Данијела Марковић, Дипломирани професор разредне наставе, Регионални центар Ниш;

Љиљана Ђуровић, доктор наука заштите животне средине, ОШ „Момчило Настасијевић„, Горњи Милановац; Данијела Марковић, Дипломирани професор разредне наставе, Регионални центар Ниш;

природне науке

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање еко-педагошких компетенција наставника са циљем квалитетнијег еколошког образовања и васпитања ученика

Унапређивање компетенција наставника за квалитетније еколошко образовање и васпитање ученика; Упознавање наставника са еколошким садржајима које могу примењивати у настави и начинима њихове примене; Уочавање утицаја еколошки пожељног понашања наставника на заинтерсованост ученика за очувањем животне средине и еколошки пожељно понашање ученика; Разумевање и прихватање важности додатног ангажовања наставника у области еколошког васпитања и образовања ученика не само за наставни процес, него као неопходност опстанка живота на планети Земљи. Развијање критичког односа наставника према еколошким проблемима радне и животне средине.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи

1. данПредстављање и кратко објашњење мотива похађања семинара из области екологијеУлога и значај еколошког васпитања, осврт на земље у окружењуОстваривање еколошких садржаја кроз наставне, ваннаставне активности и корелацију међу предметима Сарадња са локалном заједницом у циљу реализације васпитно-образовних сарджаја у области екологијеУкључивање родитеља ученика у активности школе на плану заштите и унапређења животне срединеЗатварање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 по учеснику, (ауторски хонорар, услуге Регионалног центра)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Горњи Милановац, ОШ "Десанка Максимовић" Љиљана Ђуровић, Данијела Марковић 30 3.9
2 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Љиљана Ђуровић, Данијела Марковић 16 3.99
3 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Љиљана Ђуровић, Данијела Марковић 30 3.84
4 ПУ "Сунце", Вука Караџића 4, Горњи Милановац Љиљана Ђуровић, Данијела Марковић 30 3.94
5 ПУ "Сунце", Вука Караџића 4, Горњи Милановац Љиљана Ђуровић, Данијела Марковић 30 3.93
6 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Љиљана Ђуровић, Данијела Марковић 14 3.94

Укупно учесника: 150 | Просечна оцена: 3.92