Оцењивање у функцији развоја и учења

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 527  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Наташа Џаковић, Техничка школа; Бранкица Михајловић Илић, Економско-трговинска школа Бор

Наташа Џаковић, Техничка школа; Бранкица Михајловић Илић, Економско-трговинска школа Бор

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Кроз упознавање правне регулативе и психолошке основе процеса праћења и вредновања постигнућа ученика, ојачати компетенције наставника за континуирано оцењивање разноврсним методама уз обезбеђивање објективности, ваљаности и подстицање даљег учења.

Разумевање предмета и функције процеса оцењивања знања; Упознавање са облицима, поступком и начином оцењивања; Упознавање са метријским карактеристикама оцене; Стицање знања о карактеристикама појединих метода праћења и процењивања постигнућа и њиховом значају за развој и поучавање ученика; Развијање вештина ефикасне примене разноврсних облика и метода оцењивања уз усмеравање на поучавање ученика; Разумевање утицаја опажања, осећања и ставова наставника на вредновање постигнућа ученика; Оспособљавање за формулисање објективних критеријума оцењивања употребом таксономија образовно-васпитних циљева; Разумевање значаја континуитета у праћењу и вредновању постигнућа, за подстицање даљег учења.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Правне основе оцењивања 2. недеља Методе праћења и процењивања образовних постигнућа 3. недеља Психолошке основе оцењивања 4. недеља Објективност и ваљаност оцењивања 5. недеља Континуитет у оцењивању и ангажовање ученика; Завршни рад Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 38

3.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 47 3.94
2 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 55 3.93
3 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 24 3.95
4 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 63 3.93
5 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 36 3.97
6 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 49 3.98
7 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 58 3.98
8 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 27 3.98
9 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 51 3.96
10 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 56 4
11 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 23 3.97
12 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 66 3.98
13 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 19 4
14 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 27 3.97
15 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 9 3.98
16 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 57 3.99
17 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 49 3.98
18 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 53 3.98
19 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 58 3.98
20 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 53 3.98
21 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 17 3.97
22 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 10 3.98
23 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 23 3.97
24 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 45 3.99
25 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 55 3.98
26 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 56 3.98
27 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 58 3.97
28 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 54 3.98
29 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 40 3.97
30 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 47 3.98
31 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 18 3.98

Укупно учесника: 1303 | Просечна оцена: 3.97