Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Каталошки број програма: 422  

Не

Креативна педагогија , Косовска 77 Пожаревац, kreativnapedagogija@gmail.com, 012523290, ,

Живкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012523290, 0643726502,

Наташа Берић, Професор енглеског језика, Пожаревачка гимназија;

Милош Јеремић, , Пожаревачка гимназија; Живкица Ђорђевић, специјалиста школске педагогије, Пожаревачка гимназија; Нада Јелић, Специјалиста-инжењер прехрамбене технол, Пољопривредна школа са домом ученика "СоњаМаринков; Наташа Берић, Професор енглеског језика, Пожаревачка гимназија

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обука наставника о значају формативног приступа праћењу и вредновању ученичких постигнућа за ојачавање личности ученика и подизање њиховог нивоа свести о сопственом напредовању кроз рад на трансверзалним компетенцијама за демократију.

- Упознавање наставника са новим достигнућима у Европи у области образовања и демократских односа у учионици - трансверзалне компетенције за демократију (TASKs for democracy - Савет Европе) - Подизање нивоа свести наставника о важности социјализације и сарадње у укупном образовном процесу, нарочито у вредновању и праћењу ученичких образовних постигнућа - Подизање нивоа свести наставника о капацитету процеса праћења и оцењивања за маргинализацију осетљивих група и појединаца и ометања напретка ученика и развијање метода и техника у циљу избегавања такве праксе

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данТрансверзалне компетенције за демократију - појам и значај у нашем образовном контекстуПримена и развијање свести о месту трансверзалних компетенција за демократију у нашем контекстуОцењивање кроз призму трасверзалних ставова, вештина и знања- FEEDBACK - давање повратне информације и извештавање о напреткуЗавршна евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара, што обухвата: презентовање програма, уговарање обука, припрема, реализација семинара, издавање уверења, обрада података, слање извештаја, комуникација ради евалуације програма са учесницима, пружање подршке учесницима након семинара за унапређивање рада, путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ekономско трговинска и машинска школа Кучево Наташа Берић, Живкица Ђорђевић 26 3.93
2 Пожаревачка гимназија, Симе Симића 1, Пожаревац Наташа Берић, Живкица Ђорђевић 16 3.99
3 Средња стручна школа Крагујевац, Косовска 8, Kрагујевац Наташа Берић, Живкица Ђорђевић 27 3.63

Укупно учесника: 69 | Просечна оцена: 3.85