Дискриминација у образовању – препознавање, поступање и заштита

Каталошки број програма: 23  

Не

Удружење грађанки FemPlatz, Жарка Зрењанина 16б/19, biljana@femplatz.org, 0637846346, ,

Биљана Јањић, biljana@femplatz.org, 013345795, 0637846346,

Невена Петрушић, докторка правних наука, грађанско право, Правни факултет Универзитета у Нишу; Косана Бекер, MA Gender and Peace Building, докторант, ; Биљана Јањић, МА in International Relations, Удружење грађанки FemPlatz;

Невена Петрушић, докторка правних наука, грађанско право, Правни факултет Универзитета у Нишу; Косана Бекер, MA Gender and Peace Building, докторант, ; Биљана Јањић, МА in International Relations, Удружење грађанки FemPlatz; Андријана Човић, дипломирана правница; Марија Зарић, дипломирана правница, Повереник за заштиту равноправности; Ивана Филипов, самостална саветница, Повереник за заштиту равноправности; Маја Мирков, дипломирана психолошкиња, Удружење грађанки FemPlatz; Реља Пантић, дипломирани правник, Повереник за заштиту равноправности; Тијана Милошевић, Виша саветница, Повереник за заштиту равноправности; Валентина Лепојевић, дипломирана правница, Центар за права детета

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање запослених у образовном систему за разумевање и практично спровођење начела равноправности и доступности остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких могућности и недискриминације.

Разумевање улоге стереотипа и предрасуда као узрока дискриминаторног понашања; Разумевање облика и посебних случајева дискриминације и препознавање дискриминаторног понашања у образовању; Разумевање положаја вишеструко дискриминисаних и маргинализованих група и осмишљавање активности подршке; Планирање активности и мера за спречавање и реаговање на дискриминаторно понашање у групи/одељењу и образовној установи; Разумевање улоге наставника и образовне установе, али и других актера у спречавању и реаговању на дискриминацију, у складу са законским и подзаконским актима; Израда личног плана и плана образовне установе за реализацију активности у вези са препознавањем, спречавањем и реаговањем на дискриминацију у образовању;

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод и упознавањеСтереотипи и предрасудеПауза за освежењеШта је дискриминација?Пауза за ручакПрепознавање дискриминације у образовном системуВишеструко дискриминисане групе деце и ученика2. данПрепознавање дискриминације у образовно-васпитном систему и увод у механизме заштите (подсетник)Реаговање на дискриминацију у образовању: механизми заштитеПауза за освежењеАктивности усмерене на превенцију дискриминације у образовном системуПауза за ручакАктери на локалном и националном нивоу као партнери на превентивним активностимаСумирање најважнијих појмова обуке

30

дана: 2
бодова: 14

3,500 РСД за групе од 20 до 30 учесника/ца (хонорари водитељке обуке, путни трошкови и смештај за водитељке, материјал за учеснике/це, административно-организациони трошкови). Уколико нису потребни смештај и путни трошкови, цена по учеснику/ци је 2,800 РСД

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Вук Караџић", Моше Пијаде 6, Бор Косана Бекер, Биљана Јањић 24 3.9
2 Основна школа "Бранко Радичевић", улица Бранка Радичевића број 1, Бујановац Невена Петрушић, Косана Бекер 25 3.61
3 04. 07. 2021. online preko Zoom aplikacije - https://us02web.zoom.us/j/84568603010?pwd=cHVaSmR6VXdoT211WlJhQllyOGY1Zz09 Ивана Филипов, Реља Пантић 28 3.9

Укупно учесника: 77 | Просечна оцена: 3.8