Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Каталошки број програма: 500  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436,

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436,

Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ; ИВАНА ЈУХАС, , ОШ„ ГОРЊА ВАРОШ ЗЕМУН‟;

ИВАНА ЈУХАС, , ОШ„ ГОРЊА ВАРОШ ЗЕМУН‟; Наташа Белић, Професор разредне наставе; Мастер учитељ, ОШ „Рада Шубакић„; Гордана Јаневска, Професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар„, Књажевац; Славица Николић, Мастер професор разредне наставе, Основна школа ,,Милан Илић Чича„ Аранђеловац;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ семинара је оспособити и оснажити учеснике да се оспособе извођење наставе на три нивоа сложености кроз образовне стандарде

- Пружање подршке учесницима у планирању и припремању наставе на три нивоа сложености користећи образовне стандарде - Јачање компетенција наставника у дефинисању задатака у настави на три нивоа сложености у функцији развоја мишљења ученика и постизања различитих нивоа знања; - Оспособљавање учесника за креирање инструмената за праћење и вредновање ученичких постигнућа кроз наставу на три нивоа сложености по образовним стандардима

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програмаНастава на три нивоа сложености ( презентација – теорија- карактеристике)Образовни стандардиРадионица: Праћење и вредновање рада ученика у настави на три нивоа сложености

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.100 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа Стефан Дечански, Железник, Београд ИВАНА ЈУХАС, Гордана Јаневска 30 3.83
2 Основна школа Десанка Максимовић Косовска Каменица Наташа Белић, Гордана Јаневска 30 3.97
3 Основна школа Десанка Максимовић Косовска Каменица ИВАНА ЈУХАС, Славица Николић 30 3.98
4 OШ Десанка Максимовић Косовска Каменица ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић, Гордана Јаневска, Славица Николић 30 3.82
5 Основна школа Вук Караџић Степојевац Наташа Белић, Славица Николић 30 3.99
6 Oсновна школа Живојин Перић Стублине ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 30 3.94
7 Основна школа Мишо Стојковић Гај (Ковин) ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић, Гордана Јаневска, Славица Николић 30 3.97
8 Основна школа Вук Караџић Крушевац Гордана Јаневска, Славица Николић 30 3.96
9 Oсновна школа Нада Поповић Крушевац ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 30 3.99
10 Oсновна школа Рашка Рашка ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 30 3.86
11 Основна школа Краљ Милутин Грачаница ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 30 3.97
12 Основна школа Вук Караџић Шилово ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 30 3.82
13 Основна школа Вук Караџић Шилово ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 30 3.78
14 Основна школа Вук Караџић Шилово ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 30 3.81
15 Oсновна школа Краљ Милутин Грачаница Наташа Белић, Славица Николић 30 3.99
16 Основна школа Милан Илић Чича Аранђеловац Наташа Белић, Славица Николић 24 3.86
17 Основна школа Милан Илић Чича Аранђеловац Наташа Белић, Славица Николић 21 3.98
18 Основна школа Стоја Марковић Штрпце ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 30 3.91
19 Основна школа Стоја Марковић Штрпце ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 30 3.94
20 Основна школа Стаја Марковић Штрпце ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 16 3.94
21 Основна школа Угљаре, Угљаре Наташа Белић, Славица Николић 30 3.93
22 Основна школа Вељко Петровић Бегеч Наташа Белић, Славица Николић 21 3.9
23 Основна школа Чаки Лајош Бачка Топола Наташа Белић, Славица Николић 19 3.91
24 Основна школа Чаки Лајош Бачка Топола Наташа Белић, Славица Николић 19 3.9
25 Основна школа Угљаре, Угљаре Наташа Белић, Славица Николић 15 3.99
26 Основна школа Благоје Радић Зупче Наташа Белић, Славица Николић 30 3.97
27 Основна школа Миладин Митић Лапље Село Наташа Белић, Славица Николић 30 3.97
28 Основна школа Миладин Митић Лапље Село - online Наташа Белић, Славица Николић 15 3.98
29 Основна школа Свети Сава Младеновац - online Наташа Белић, Славица Николић 30 3.96
30 Друштво учитеља општине Шид "Сима Томовић" - online Наташа Белић, Славица Николић 30 4
31 Основна школа Вељко Дугошевић Ранилуг online Наташа Белић, Славица Николић 27 3.99

Укупно учесника: 837 | Просечна оцена: 3.93