Невербална и вербална комуникација на раном узрасту

Каталошки број програма: 770  

Не

Предшколска установа Радост, Чајетина, Књаза Милоша број 6., radostcaj@open.telekom.rs, 0628047130, 0313832132, 0313831360

Јелена Митрашиновић Брашанац, radostcaj@open.telekom.rs, 0628047130, 0628047130, 0313831360

Александра Милошевић, магистар педагошких наука, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек; Весна Милетић, Специјалиста менаџмента у образовању, пензионер; Јелена Митрашиновић Брашанац, /, Предшколска установа „Радост„ Чајетина;

Александра Милошевић, магистар педагошких наука, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек; Весна Милетић, Специјалиста менаџмента у образовању, пензионер; Јелена Митрашиновић Брашанац, /, Предшколска установа „Радост„ Чајетина;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање знања професионалаца ангажованих у предшколском образовању у области развоја невербалне и вербалне комуникације код деце.

-Упознавање учесника са различитим видовима и значајем комуникације (невербална, вербална, интраперсонална, интерперсонална, групна, јавна, активно слушање итд.) - Подстицање развијања вештина препознавања и разумевања невербалнe и вербалнe комуникације на релацији васпитач – дете, дете – дете, дете-васпитач. - Препознавање и овладавање основним знацима невербалне комуникације (паралингвистички знаци, кинезички знакови, проксемички знакови, некатегорисани невербални комуникациони знакови) - Препознавање говорних тешкоћа код деце и адекватно реаговање на њих.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данЗНАЧАЈ И ВИДОВИ КОМУНИКАЦИЈЕНЕПОСРЕДНО И ПРАКТИЧНО ОВЛАДАВАЊЕ ТЕХНИКАМА НЕВЕРБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕПРАКТИЧНО УВЕЖБАВАЊЕ РАЗУМЕВАЊА И АДЕКВАТНЕ РЕАКЦИЈЕ ВАСПИТАЧА НА ИСКАЗИВАЊЕ ДЕЧЈЕ ВЕРБАЛНЕ И НЕВЕРБ

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто цена по учеснику је 2.500,00 динара (Хонорари и путни трошкови реализатора, радни материјал, уверења).