Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља

Каталошки број програма: 58  

Не

Имам идеју, Цара Душана 39, Краљево, nvo_imamideju@yahoo.com, 0603069336, 0642617416, 036312442

Дејан Алексић, saskajovankin@gmail.com, 0603069336, 0642617416, 036312442

Марсела Ескенази Милутиновић, дипломирани педагог, ПХШ ''Др Ђорђе Радић'' Краљево; Александра Јованкин Алексић, дипломирани педагог, ПХШ ''Др Ђорђе Радић'' Краљево;

Марсела Ескенази Милутиновић, дипломирани педагог, ПХШ ''Др Ђорђе Радић'' Краљево; Александра Јованкин Алексић, дипломирани педагог, ПХШ ''Др Ђорђе Радић'' Краљево; Гордана Петровић, дипломирани инжењер машинства, Машинска техничка школа „14.октобар” ;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање компетенција наставника у осмишљавању превентивних активности и адекватног начина реаговања у ситуацији насиља.

Упознавање са законском регулативом везано за насиље у школи. Осмишљавање превентивних активности. Едукација наставника и ученика о могућим начинима реаговања у конфликтним ситуацијама. Оспособљавање наставника за препознавање ситуације насиља, процењивање нивоа ризика и адекватно реаговање. Уочавање могућности интеграције програма превенције у свим областима квалитета живота и рада у школи кроз осмишљавање акционог плана. Упознавање наставника са корацима у интервентним активностима у ситуацијама насиља. Осмишљавање могућих начина вођење документације о превентивним и интервентним активностима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЗаконска регулативаНасиље у школи – врсте насиља, нивои ризика и начини реаговањаПаузаВршњачко насиљеПаузаОд предрасуда и стереотипа до насиљаПаузаПревентивне активности – креирање школске климе нулте толеранције на насиљеПаузаИнтервентне активности, реаговање у складу са проценом нивоа ризика

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара за групу до 30 учесника је 35 000,00 динара, плус трошкови пута. Спецификација: хонорар за водитеље, материјал за учеснике, потрошни материјал, сертификати. У зависности од дестинације, трошкови ноћења. Цена по учеснику: 1200,00 динара за групу од 30 учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хемијско-прехрамбена и текстилна школа ,,Урош Предић'', Зрењанин, Стевице Јовановића 46 Марсела Ескенази Милутиновић, Александра Јованкин Алексић 30 3.94
2 ОШ ,,Јосиф Панчић'' Баљевац Марсела Ескенази Милутиновић, Александра Јованкин Алексић 29 3.96
3 Škola za osnovno i srednje obrazovanje ,,Ivo Lola Ribar'' Kraljevo Марсела Ескенази Милутиновић, Александра Јованкин Алексић 29 3.99
4 Школа за средње и основно образовање ,,Вожд'' Београд Марсела Ескенази Милутиновић, Александра Јованкин Алексић 22 3.98
5 Гимназија Инђија Трг Слободе 2 Марсела Ескенази Милутиновић, Александра Јованкин Алексић 19 3.68
6 OШ ,,Бранко Радичевић'' Поповац Марсела Ескенази Милутиновић, Александра Јованкин Алексић 30 3.93

Укупно учесника: 159 | Просечна оцена: 3.91