Превенција агресије и насиља у раном узрасту

Каталошки број програма: 734  

Не

Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, , 0112658439

Николета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, 0644136749,

Слободанка Гашић Павишић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања ; Николета Гутвајн, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд,;

Слободанка Гашић Павишић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања ; Николета Гутвајн, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд,; Марко Батур, Мастер, ; Сунчица Тодоровић, Дипломирани васпитач, ПУ „11. Април"-Нови Београд; Светлана Јанковић, Дипломирани васпитач, ПУ „11. Април"-Нови Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Општи циљ програма је да васпитачи у предшколским установама усаврше своја знања и развију вештине потребне за успешно спречавање агресивног понашања деце у вртићу и за рану превенцију вршњачког насиља.

Специфични циљеви су да васпитачи: - развију свест о значају, потреби и могућностима ране превенције агресије и вршњачког насиља - добију научно засноване и савремене информације о дечјем социјалном развоју и факторима који утичу на испољавање агресије и вршњачког насиља - стекну знања о савременим приступима у превенцији насиља на раном узрасту - овладају вештинама практичне примене проверених поступака за смањење агресије и превенцију вршњачког насиља у предшколској установи - изграде ставове о значају раног и континуираног подстицања развоја просоцијалног понашања деце и стекну професионалне вештине за подржавање тог развоја.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данРАЗУМЕВАЊЕ ДЕЧЈЕ АГРЕСИЈЕПРЕВЕНЦИЈА ДЕЧЈЕ АГРЕСИЈЕ И ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ РАД СА РОДИТЕЉИМА И САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ АГРЕСИЈЕ И ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА2. данРазвијање социјалних и емоционалних вештина као циљ у савременим образовним системимаОбука за реализацију програма за ра социјалним вештинама – ПП , групни рад и игра улога

30

дана: 2
бодова: 16

Укупна цена за групу и шта је у цену урачунато Цена је 3.000,00 динара по учеснику , што значи да за групу од 30 учесника цена износи 90.000,00 динара. Цена укључује: - надокнаду предавачима - радни материјал за учеснике (радне текстове , папир, оловке, фасцикле) - текстове предавања и презентација у штампаном облику.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Полетарац", објекат "Сунце", улица Владимира Хурбана 13, Стара Пазова Слободанка Гашић Павишић, Николета Гутвајн, Марко Батур, Сунчица Тодоровић, Светлана Јанковић 30 3.95

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.95