Растимо уз плес

Каталошки број програма: 662  

Не

Дечија плесна асоцијација, Булевар ослобођења 114/10 11040 Београд, decijaplesna.a@gmail.com, 0603018887, 0638529521,

Радомир Крсмановић, decijaplesna.a@gmail.com, 0113983507, 0638529521,

Радомир Крсмановић, Дипломирани економиста, Дечија плесна асоцијација; Гордана Крсмановић, Дипломирани филозоф, Техничка школа ГСП,Београд; Каролина Марфлак, Мастер васпитач, Пу" Наша радост" Суботица;

Радомир Крсмановић, Дипломирани економиста, Дечија плесна асоцијација; Гордана Крсмановић, Дипломирани филозоф, Техничка школа ГСП,Београд; Татјана Бескоровајни, Струковни васпитач специјалиста, ПУ" Радосно детињство ", Нови Сад; Драгослав Танацков, Дипломирани васпитач, ПУ "Драгољуб Удицки"; Ирхад Растић, Професор физичке културе, ПУ" Маслачак" ,Сјеница;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање знања и вештина , развој креативности васпитача у области проучавања когнитивних и развојних елемента плеса у ПУ,испитујући начине на који плес може бити подстицајан за различите развојне узрасте и индивидуалне могућности деце.

Јачање и усавршавање васпитача за: опажање ритма и ритмичке интерпретације; облике кретања у односу на захтев музике; извођење елемената плесне слике : став,осмех држање тела; формирање и извођење плесне кореографије.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУпознавање васпитача са врстама плесаУпознавање са варијантама плеса које омогућавају уважавање начела узрасне и индивидуалне припадностипаузаПлес као извор уметничког развоја и средство стваралачког испољавања детета у сегментима развоја2. данОпажање ритмапаузаОблици кретањапауза за ручакПлесна слика и плесни коракпаузаОбликовање плесне кореографије за узраст од 3-5 година пауза Сарадња на нивоу групе3. данПлесне кореографије за узраст од 5 година до поласка у школупаузаУтврђивање методских поступака обликовања кореографија за развојне узрасте пауза за ручакМогућност плеса као друштвене активности која утиче на социјално емотивни развој дететапаузаРодитељи као активни учесници у плесним активностимапаузаПлес као облик дружења и као деуштвена активност -организовање плесних јавних наступа.Улога васпитача у креативном плесу-Рудолф Лабан

30

дана: 3
бодова: 20

Цена по учеснику је 3700, 00 динара и обухвата радни материјал и хонорар предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Крагујевац , ПУ " Ђурђевдан вртић" , " Цицибан " Кнеза Милоша 21а Радомир Крсмановић, Драгослав Танацков 30 3.99
2 Нови Сад ,ПУ" Радосно детињство" , вртић "Гуливер" ,Бранимира Ћосића 1а Радомир Крсмановић, Драгослав Танацков 28 3.95
3 Звечан , ПУ " Лане" , Проте Стојана бб Радомир Крсмановић, Драгослав Танацков 30 4
4 Ћићевац , ПУ Дечији вртић "Ћићевац" , Доситеја Обрадовића 3 Радомир Крсмановић, Драгослав Танацков 18 3.99
5 Дечији вртић" Пчелица Маја " Велико Ропотово бб Радомир Крсмановић, Драгослав Танацков 30 4
6 Бачка Топола Радомир Крсмановић, Драгослав Танацков 30 3.99
7 Предшколска установа " Хабиба Сточевић " , Тутин Радомир Крсмановић, Драгослав Танацков 30 3.97
8 Тутин , ПУ " Хабиба Сточевић " , 7.јула 16 Радомир Крсмановић, Гордана Крсмановић 15 4
9 Предшколска установа " Дечија радост " , Змај Јовина 61 ,Ириг Радомир Крсмановић, Драгослав Танацков 30 3.97
10 ППУ "Паметни патуљак" , Арчибалда Рајса 16, Београд Радомир Крсмановић, Драгослав Танацков 21 3.98
11 Дечији вртић " Дечија радост " , Цара Душана 68, Лебане Радомир Крсмановић, Драгослав Танацков 30 3.98
12 Предшколска установа " Даница Јарамаз " , Чика Јовина 4 , Косовска Митровица Радомир Крсмановић, Драгослав Танацков 23 4

Укупно учесника: 315 | Просечна оцена: 3.99