ПРИМЕНА ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА У РАДУ СА ДЕЦОМ УКЉУЧЕНОМ У ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Каталошки број програма: 999  

Не

Висока спортска и здравствена школа, Тоше Јовановића 11, skola@vss.edu.rs, 0117550051, 063243058, 0117550051

Александар Ивановски, skola@vss.edu.rs, 0117550051, 0638806274, 0117550051

Предраг Лазаревић, Доцент, Висока спортска и здравствена школа, Београд;

Предраг Лазаревић, Доцент, Висока спортска и здравствена школа, Београд; Александар Ивановски, доктор наука, Висока спортска и здравствена школа Београд; Срђан Милосављевић, Ванр. проф, Висока спортска и здравствена школа Београд;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Усавршавање наставника разредне и предметне наставе за израду индивидуалног образовног плана (ИОП-а), као и разумевање различитих карактеристика деце која имају потребу за Посебним Образовним Програмима у инклузивном и редовном образовном систему.

- Усавршавање наставника разредне и предметне наставе са особеностима појединих поремећаја и деформитета деце укључене у редовни образовни систем. - Обука наставног особља у комуникацији са поменутом популацијом деце, али и са њиховим родитељима. - Давање различитих могућности за израду ИОП-а - Који су обавезни чланови тима за израду ИОП-а. - Понудити различите спортске садржаје за израду ИОП-а, са циљем да се кроз исте испуне образовни задаци. - Практични приказ рада са децом која имају деформитет, или поремећај у развоју. - Понуда потребних алата којима се врши процена испуњавања образвоних циљева, али и напредовања деце у инклузивном образовању.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУВОДНО ПРЕДАВАЊЕ:пауза Класификација и карактеристике деце и омладине са сметњама и поремећајима у развојупаузаНачини комуникације на релацији професор-ученик, професор-родитељ.паузаЗдравствено-педагошки значај физ. вежбања за децу са различитим врстама инвалидности и поремећајапаузаОрганизација и практични приказ вежби у раду са децом у инклузивном процесу.

30

дана: 1
бодова: 8

1000 дин по учеснику