Тестови знања – водич за израду и примену

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 581  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Бранкица Михајловић Илић, Економско-трговинска школа Бор; Елена Спасић Митрановић, Економско-трговинска школа Бор; Соња Стаменковић, Економско-трговинска школа Бор; Јасмина Момчиловић, ОШ „Душан Радовић” Бор

Елена Спасић Митрановић, Економско-трговинска школа Бор; Соња Стаменковић, Економско-трговинска школа Бор; Јасмина Момчиловић, ОШ „Душан Радовић” Бор

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција наставника за спровођење процеса оцењивања путем тестова знања. Оспособљавање полазника да кроз примену тестова знања остваре објективно праћење и вредновање ученичких постигнућа уз проверу различитих когнитивних нивоа знања.

Упознавање са правним прописима у вези са применом тестова у оцењивању. Указивање на значај и карактеристике тестирања као једног од начина оцењивања. Указивање на значај познавања циљева и исхода наставног предмета при креирању теста. Указивање на значај Блумове таксономије приликом креирања задатака. Упознавање са свим фазама у поступку креирања теста. Оспособљавање за одређивање броја и структуре задатака у тесту. Оспособљавање за израду различитих облика и типова задатака у складу са препорукама за формулисање. Оспособљавање за састављање јасног и прецизног кључа теста и бодовне скале. Оспособљавање за креирање електронских тестова. Упућивање на значај анализе резултата тестирања у процесу праћења и подстицања развоја ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Тест као инструмент оцењивања 2. недеља Задатак као елемент теста 3. недеља Креирање тестова 4. недеља Реализација тестова 5. недеља Завршни рад Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 36

3.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 17 3.93
2 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 40 3.96
3 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 22 3.89
4 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 23 3.96
5 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 33 3.98
6 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 20 3.99
7 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 46 3.98
8 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 42 3.99
9 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 37 3.98
10 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 20 3.99
11 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 24 4
12 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 17 4
13 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 18 3.98
14 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 56 3.98
15 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 49 3.98
16 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 47 3.98
17 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 31 3.99
18 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 9 3.98
19 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 50 3.98
20 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 38 3.97
21 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 35 3.96
22 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 9 3.94
23 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 43 3.99

Укупно учесника: 726 | Просечна оцена: 3.97