Од првих нота до концертног подијума

Каталошки број програма: 984  

Не

Удружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, umbps@hotmail.com, 0116609281, 0117193582, 0117193582

Радмила Марковић, umbps@hotmail.com, 0117193582, 062796004, 0117193582

Војислав Аврамовић, Редовни професор, МШ"Петар Коњовић", Београд;

Војислав Аврамовић, Редовни професор, МШ"Петар Коњовић", Београд; Сања Петроић, Доцент Универзитет П Бјењина, МШ"Петар Коњовић",Београд;

уметности

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Мотивисање, оспособљавање и усавршавање запослених у музичким школама за мотивисање ученика и припреме за наступе на концертима.

Усмерење ученика ка професионалној каријери кроз образовно-васпитни процес и савладавање наставног програма у складу са талентом и способношћу те подршка развоју личности и мотивације за професионално бављење музиком.

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у школи

1. данТалентовани ученици Програм рада са изузетно талентованим ученицимаПрактичан рад- вежбање са учеником 2. данПрипрема ученика за концертТрема пред концертКонцерт солистички, камерне музике-садржај, припремеКонцерт са оркестромКонцерти ученика основне школе, средње школе и академије

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 2.000,00 (двехиљаде) динара. За групу од 30 учесника цена је 50.000,00 ( педесетхиљада) динара. У цену је урачунат хонорар предавачима, путни трошкови и радни материјал (ЦД).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Војислав Аврамовић, Сања Петроић 21 3.79
2 Балетска школа "Лиј Давичо", Београд Војислав Аврамовић, Сања Петроић 29 3.78
3 Алексинац Војислав Аврамовић, Сања Петроић 30 3.85
4 МШ"Марко Тајчевић", Београд-Лазаревац Војислав Аврамовић, Сања Петроић 14 3.99
5 Центар ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ , Чачак Војислав Аврамовић, Сања Петроић 22 3.8
6 Бечеј Војислав Аврамовић, Сања Петроић 28 3.82

Укупно учесника: 144 | Просечна оцена: 3.84