ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Каталошки број програма: 525  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597, ,

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889,

проф. др Радован Антонијевић, доктор педагошких наука - редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; доц. др Саша Дубљанин, доктор педагошких наука - доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду

проф. др Радован Антонијевић, доктор педагошких наука - редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; доц. др Саша Дубљанин, доктор педагошких наука - доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду; асист. др Наташа Николић, доктор педагошких наука - асистент, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Сенић Ружић, дипломирани педагог - асистент, Филозофски факултет Универзитета у Београду

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника и стручних сарадника у области вредновања постигнућа ученика у настави, као основе за стварање подстицајне климе у настави за ефикасно учење.

- Развијање и унапређивање педагошких и дидактичко-методичких компетенција за примену формативног оцењивања и оспособљавања ученика за самовредновање постигнућа. - Развијање компетенција коришћења различитих модела, приступа и техника оцењивања, уз уважавање индивидуалних специфичности ученика при оцењивању, - Развијање компетенција примене различитих модела образложења оцене, у функцији остварења развојне улоге оцењивања и унапређивања мотивације за учење, - Развијање компетенција ефикасног оцењивања у складу са оријентацијом у оцењивању на исходе образовних постигнућа, - Стицање знања и компетенција о поступку тестирања као средства ефикасног оцењивања, као и стицање компетенција састављања и примене тестова знања у процесу оцењивања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОснове процеса вредновања рада ученика у школиКритеријуми оцењивања ученикаТестови знања и вештина као средство вредновања постигнућа ученикаУченички портфолио као средство ефикасног оцењивањаПаузе

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 34.440 динара, односно по учеснику бруто износ цене семинара је 1.148 динара. У бруто износу за групу нето износ хонорара реализатора семинара је 24.000 динара (800 дин. по учеснику), а износ пореза и доприноса је 10.440 динара (348 дин. по учеснику). На укупан бруто износ за групу додају се трошкови превоза (у случају реализације изван места пребивалишта реализатора).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 28 3
2 Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 29 3
3 Средња школа, Варварин Радован Антонијевић, Наташа Николић 28 3
4 ОШ ''Милорад Мића Марковић'', Мала Иванча Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.88
5 МШ "Станковић", Кнеза Милоша 1а, Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.89
6 Грађевинска школа, Београд, Хајдук Станкова 2 Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.75
7 ОШ "Алекса Шантић", Гајдобра Радован Антонијевић, Наташа Николић 23 3.98
8 Музичка школа ''Јосип Славенски'', Радослава Грујића 2а, Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 29 3.28
9 Музичка школа ''Јосип Славенски'', Радослава Грујића 2а, Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.94
10 ОШ ''Сава Максимовић'', Жарка Зрењанина 57, Мраморак Радован Антонијевић, Наташа Николић 22 3.96
11 ОШ ''Диша Ђурђевић'', 2. октобра, Вреоци Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.87
12 ОШ ''Димитрије Туцовић'', Доситејева 5, Краљево Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.79
13 ОШ ''Карађорђе'', Вука Караџића 11, Остружница Радован Антонијевић, Наташа Николић 28 3.54
14 ОШ ''Паја Јовановић'', Школски трг 3, Вршац Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.94
15 ОШ ''Јован Дучић'', Роћевићи бб, Краљево Радован Антонијевић, Наташа Николић 16 3.96
16 ОШ ''Јан Чајак'', Сладковичева 2, Бачки Петровац Радован Антонијевић, Наташа Николић 25 3.72
17 ОШ ''Вук Караџић'', Стевана Мокрањца 14, Доњи Милановац Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.93
18 ОШ ''Иван Гундулић'', Народних хероја 12, Нови Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 23 3.9
19 Гимназија ''Вук Караџић'', Вука Караџића 11, Трстеник Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.98
20 Техничка школа, Вука Караџића 11, Трстеник Радован Антонијевић, Наташа Николић 21 3.95
21 Прехрамбено-шумарска и хемијска школа, Змај Јовина 3, Сремска Митровица Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.84
22 Београд, ОШ ''Стефан Немања'', Љубе Јовановића 2а Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.95
23 ОШ ''Нови Београд'', Народних хероја 12, Нови Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.85
24 Гимназија ''Јосиф Панчић'', Бајина Башта, Вука Караџића 32 Радован Антонијевић, Наташа Николић 23 3.65
25 Гимназија ''Јосиф Панчић'', Бајина Башта, Вука Караџића 32 Радован Антонијевић, Наташа Николић 23 3.88
26 ЕТШ ''Стари Град'', Високог Стевана 37, Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 27 3.92
27 ЕТШ ''Стари Град'', Високог Стевана 37, Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 26 3.72
28 Марадик, ОШ ''Бранко Радичевић'', Жарка Зрењанина 1 Радован Антонијевић, Наташа Николић 25 3.75
29 Техничка школа, Лозница, Трг Јована Цвијића 3 Радован Антонијевић, Наташа Николић 28 3.84
30 Средња школа ''Ђура Јакшић'', Краља Александра 63, Српска Црња Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.82
31 Уметничка школа, Првомајска 6, Ниш Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.86
32 Уметничка школа, Првомајска 6, Ниш Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.93
33 Гимназија ''Стеван Јаковљевић'', Власотинце, Михајла Михајловића бб Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.87
34 ОШ ''Раде Додић'', Милутовац Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.98
35 ОШ ''НХ Синиша Николајевић'', Београд, Тимочка 24 Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.88
36 14. београдска гимназија, Београд, Хаџи-Проданова 5 Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.35
37 ОШ ''Кнез Сима Марковић'', Светосавска 77, Барајево Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.66
38 Гимназија у Лазаревцу Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.59
39 ОШ "Данило Киш", Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.4
40 ОШ "Данило Киш", Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.87
41 Ниш, Гимназија ''9. мај'', Јеронимова 18 Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.83
42 Ниш, Гимназија ''9. мај'', Јеронимова 18 Радован Антонијевић, Наташа Николић 24 3.85
43 ОШ ''Рифат Бурџевић Тршо'', Карајухића Бунари Радован Антонијевић, Наташа Николић 26 3.64
44 Економско-трговинска школа, Краљево Радован Антонијевић, Наташа Николић 23 3.96
45 Средња школа, Светозара Марковића 43, Лапово Радован Антонијевић, Наташа Николић 28 3.89
46 Економско-угоститељска школа, Миомира Гајића 12, Велика Плана Радован Антонијевић, Наташа Николић 29 3.89
47 Центар стручног усавршавања, Чачак Радован Антонијевић, Наташа Николић 23 3.8
48 ОШ ''Вук Караџић'', Тутин, Његошева 13 Радован Антонијевић, Наташа Николић 27 3.94
49 ОШ ''Вук Караџић'', Тутин, Његошева 13 Саша Дубљанин, Мирјана Сенић Ружић 23 3.95
50 Медицинска школа ''Др Миодраг Лазић'', Ниш, Зетска 55 Радован Антонијевић, Наташа Николић 21 3.75
51 Медицинска школа ''Др Миодраг Лазић'', Ниш, Зетска 55 Саша Дубљанин, Мирјана Сенић Ружић 19 3.95
52 Центар стручног усавршавања, Чачак, Цара Душана бб Радован Антонијевић, Наташа Николић 21 3.94
53 ОШ ''Јован Јовановић Змај'', Јабуковац Радован Антонијевић, Наташа Николић 20 3.85
54 ОШ ''Ђорђе Јовановић'', Селевац Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.81
55 Барајево, ОШ ''Кнез Сима Марковић'' Радован Антонијевић, Наташа Николић 29 3.95
56 ОШ ''Десанка Максимовић'', Зајечар, Доситејева 4 Радован Антонијевић, Наташа Николић 23 3.97
57 ЦСУ Крушевац Радован Антонијевић, Наташа Николић 19 3.93
58 Музичка школа, Бачка Паланка Радован Антонијевић, Наташа Николић 24 3.45
59 ОШ ''Прва војвођанска бригада'', Нови Сад, Сељачких буна 51а Радован Антонијевић, Наташа Николић 17 3.84
60 ЦСУ Ужице Радован Антонијевић, Наташа Николић 26 3.9
61 Гимназија Прокупље, Ратка Павловића 20, Прокупље Радован Антонијевић, Наташа Николић 29 3.65
62 Музичка школа ''Др Војислав Вучковић'', Београд, Кондина 6 Радован Антонијевић, Наташа Николић 28 3.84
63 Музичка школа ''Др Војислав Вучковић'', Београд, Кондина 6 Радован Антонијевић, Наташа Николић 24 3.84
64 Економско-трговинска школа ''Вук Караџић'', Стара Пазова, Светосавска 5. Радован Антонијевић, Наташа Николић 26 3.87

Укупно учесника: 1703 | Просечна оцена: 3.78