Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању

Каталошки број програма: 216  

Не

OШ Сава Јовановић Сирогојно, Призренска 37, Земун, skolasirogojno@yahoo.com, 062796011, 0113076922, 0113165882

Салим Горанац, salim.goranac@gmail.com, 0113076922, 062796011, 0113165882

Салим Горанац, Дипломирани дефектолог, дипломирани спец, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно„, Земун;

Салим Горанац, Дипломирани дефектолог, дипломирани спец, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно„, Земун; Бојана Стојановић, Дипломирани дефектолог-олигофренолог, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно„, Земун; Наташа Мандић, Дипломирани дефектолог-олигофренолог, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно„, Земун; Добрица Синђелић, дипл. Учитељ, ОШ „Свети Сава „, Врчин; Ана Николић, Мастер дефектолог-олигофренолог, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно„, Земун;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Професионално оснаживање предшколских установа и школа за развој и спровођење ефикаснијег система подршке деце и ученицима са сметњама у развоју у инклузивној пракси.

Информисање и упознавње полазника са видовима сарадње и подршке који се могу остварити кроз партнерство предшколске установе/школе за децу са сметњама у развоју;повећање компетенција за препознавање индивидуалних образовних потреба детета/ученика и избор адекватних мера подршке;унапређивање знањеа и вештина за израду педагошких профила,као и за планирање,израду,реализацију и евалуацију плана индивидуализације и ИОП-а;практична помоћ у реализацији наведених активности;тимско идентификовање и превазилажење препрека у реализацији додатне подршке у конкретној ситуацији;помоћ у проналажењу решења које је у најбољем интересу детета/ученика;унапређивање сарадње између образовно-васпитних установа.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПартнерство између образовно-васпитних установаВрсте третмана и услуга стручног мобилног тима у обезбеђивању додатне подршкеИдентификовање деце/ученика којима је потребна додатна подршка и избор адекватних облика подршке2. данПедагошки профил- профил ученика помоћу стила учења, индивидуализован начин радаИндивидуални образовни план (ИОП)Евалуација обуке и подела сертификата

30

дана: 2
бодова: 16

4500 дин по учеснику и обухвата: надокнаду предавачима, путни трошкови, радни материјал и неограничен број бесплатних консултација