Креативност у настави као фактор успешног учења

Каталошки број програма: 476  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Миљана Китановић, Дипломирани психолог, Гимназија „ДушанВасиљев„, Кикинда;

Миљана Китановић, Дипломирани психолог, Гимназија „ДушанВасиљев„, Кикинда; Биљана Радовић, Дипломирани психолог, Гимназија „20. октобар„ Бачка Паланка; Оливера Амиџић, дипломирани педагог, Средња стручна школа " Бранко радичевић" у Руми;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапредити стручна знања и вештине наставника за подучавање и учење на креативан начин у функцији успешнијег учења ученика

- Упознати наставнике са феноменом креативности покретањем личне креативности -Упознати наставнике са значајем креативности за успешно учење ученика - Идентификовати профил личности и репертоар понашања наставника који доприносе креативности ученика - Оспособити наставнике за коришћење креативних метода и израду наставних материјала ради успешнијег учења ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1.Увод у тему2. Личност и креативностПауза2.1. Креативни селфПауза за ручак2.2. Психолошки механизми креативног процесаПауза3. Учење и креативност 2. дан4. Наставници који подстичу креативностПауза5. Методе и технике за подстицање креативности у школиПауза за ручак5. Методе и технике за подстицање креативности – други деоПауза6. Креирање наставних јединица, примена у пракси7.Завршне активности и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

ДВОДНЕВНИ: Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника је 2.600,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника је 3.400,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника је 4.400,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара и смештаја реализатора, трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Кнежевац, ОШ "Јован Јовановић Змај", Краља Петра 1. Карађорђевића 13 Миљана Китановић, Оливера Амиџић 30 3.92
2 Средња школа "Бранко Радичевић", Партизанска бб, Рума Миљана Китановић, Оливера Амиџић 30 3.9
3 ОШ "Јан Амос Коменски" Кулпин Миљана Китановић, Оливера Амиџић 25 3.96

Укупно учесника: 85 | Просечна оцена: 3.93