Основни алати Паметне табле и могућности њихове примене у настави

Каталошки број програма: 521  

Не

Zubotehnička škola, Stanka Vraza 63, ztsbgd@gmail.com, 0116442913, 0116457297, 0116442913

Vladimir Vesić, vvllada@gmail.com, 0116442913, 063315430, 0116442913

Зоран Бабовић, Дипл. инг. Електротехнике и рачунарства, Иновациони Центар Електротехничког факултета; Велимир Радловачки, Професор, Школски центар „Никола Тесла„, Вршац; Немања Здравковић, Професор, Зуботехничка школа; Владимир Весић, Професор, Зуботехничка школа;

Немања Здравковић, Професор, Зуботехничка школа; Владимир Весић, Професор, Зуботехничка школа; Александра Гуњак, Дипломирани математичар, Зуботехничка школа

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних капацитета наставника у области иновативних информационо-комуникационих метода применом софтвера „Паметне табле„

-Мотивисати наставнике за активно учешће у обуци -Упознавање учесника са циљевима и програмом обуке: „Паметна табла„- могућност примене у настави -Информисање наставника о основним карактеристикама „Паметне табле„ -Савладавање основних знања о могућностима „Паметне табле„(вежбање, различити примери) -Стицање основних вештина у коришћењу софтвера „Паметне табле„ при обради наставне јединице (програма за обраду наставне јединице) -Примена стечених знања на примеру наставне јединице (употребна вредност за наставнике

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данПаметна табла мотивациони уводОсновне карактеристике Паметне таблеМогућности примене апликација Паметне табле у обради наставних садржајаПримена стечених знања у поступку израде апликација за потребе наставе

30

дана: 1
бодова: 8

2600 динара -Надокнада предавачима и реализаторима -Радни материјал (свеска, папир, оловка, Програм обуке, листе за евалуацију обуке, цд) трошкови израде уверења (Обрасци уверења, унос података )

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Zubotehnička škola, Stanka Vraza 63, Beograd Немања Здравковић, Владимир Весић, Александра Гуњак 28 3.97
2 Зуботехничка школа, Станка Враза 63, Београд Немања Здравковић, Владимир Весић, Александра Гуњак 23 3.95
3 OШ Милоје Закић Немања Здравковић, Владимир Весић 30 3.89
4 OШ Стојан Новаковић Немања Здравковић, Владимир Весић 30 3.94
5 Зуботехничка школа, Београд Немања Здравковић, Владимир Весић 17 3.96
6 Зуботехничка школа Немања Здравковић, Владимир Весић 28 3.89

Укупно учесника: 156 | Просечна оцена: 3.93