Може то и боље – конкретно (Примена иновативних активности у настави)

Каталошки број програма: 494  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Јасна Капелан, доктор наука – филолошке науке, основна школа „Вук Караџић” Бачка Паланка; Јелена Кузмановић, мастер филолог – англиста,, основна школа „Вук Караџић” Бачка Паланка;

Јасна Капелан, доктор наука – филолошке науке, основна школа „Вук Караџић” Бачка Паланка; Јелена Кузмановић, мастер филолог – англиста,, основна школа „Вук Караџић” Бачка Паланка

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних компетенција и оснаживање наставника и стручних сарадника у области израде и примене креативних активности, Интернета и литерарних текстова у настави помоћу којих ученици лакше и успешније усвајају градиво.

Оспособљавање наставника за коришћење иновативних креативних активности у настави; Презентација резултата истраживања аутора семинара о побољшању усвајања градива ученика стеченог коришћењем Интернета и обука наставника за такав рад; Указивање на значај употребе литературе у настави и обука наставника за њихову примену у процесу рада са ученицима. Упознавање наставника са најновијим примерима добре праксе у реализацији иновативних активности које развијају радозналост, критичко мишљење и креативност, а самим тим и мотивацију ученика, стварају позитивну радну атмосферу у учионици и доприносе успешном савладавању градива.; Подстицање мотивације наставника и стручних сарадника за усавршавањем наставног процеса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављањеЛако учењеПрезентација радова по групамаЗавршна дискусија

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2.200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора,уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, колико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Јасна Капелан, Јелена Кузмановић 10 3.96
2 ОШ "Доситеј Обрадовић", Иве Војновића 27 б, Зрењанин Јасна Капелан, Јелена Кузмановић 27 3.97
3 ЦСУ Чачак, Цара Душана 29. Чачак Јасна Капелан, Јелена Кузмановић 30 3.86
4 Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" Апатин Јасна Капелан, Јелена Кузмановић 26 3.85
5 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Јасна Капелан, Јелена Кузмановић 8 3.81
6 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Јасна Капелан, Јелена Кузмановић 12 3.91
7 ОШ "Миливој Петковић Фећко" Платичево Јасна Капелан, Јелена Кузмановић 23 3.97

Укупно учесника: 136 | Просечна оцена: 3.9