Модели и експерименти у настави математике

Каталошки број програма: 381  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Бранислав Поповић, доктор наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Марија Станић, доктор наука, Природно-математички факултет, Крагујевац;

Бранислав Поповић, доктор наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Марија Станић, доктор наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Небојша Икодиновић, доктор наука – математичке науке, Математички факултет, Универзитет у Београду; Ненад Стојановић, мастер, Природно-математички факултет Крагујевац; Слађана Димитријевић, доктор наука – математичке науке, Природно-математички факултет, Крагујевац; Сузана Алексић, доктор наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Александар Миленковић, мастер математичар, Природно – математички факултет, Крагујевац; Милица Грбовић, Mастер, Природно-математички факултет Крагујевац; Невена Петровић, мастер, Природно – математички факултет, Крагујевац; Ненад Вуловић, доктор наука, Факултет педагошких наука, Крагујевац; Мирјана Кандић, Мастер , ОШ „Трећи крагујевачки батаљон„ Крагујевац;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећавање стручних компетенција наставника ради eфиксанијег остваривања циљева и задатака наставе математике

Оспособљавање наставника да у настави изводе експерименте и користе моделе у реализацији одговарајућих програмских садржаја ради повећавања ефикасности поучавања, бољег разумевања и веће заинтересованости ученика за математику. Наставници би требало да стекну осећај када и какав модел, односно експеримент би требало користити, односно изводити. Такође, наставници би требало да стекну осећај када и које експерименте би ученици могли да изводе, као и које моделе би ученици могли да праве.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данТеоријски увод о експериментима и моделима у математициПрављење модела за поједине проблеме и решавање математичких проблема ради израде неких моделаФормулисање проблема помоћу експеримента и извођење експеримената као потврда неких тврђењаРадионица - прављење модела и припрема за извођење експеримената Евалуација и завршна разматрања

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Бранислав Поповић, Марија Станић 19 3.91
2 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Бранислав Поповић, Марија Станић 12 3.93
3 ОШ "Вук Караџић", Краљево Александар Миленковић, Ненад Вуловић 24 3.98

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.94