Методе OUTDOOR наставе – учење у непосредном окружењу

Каталошки број програма: 482  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447, 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Татјана Михајилов-Крстев, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет у Нишу

Татјана Михајилов-Крстев, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Јелена Матејић, доктор биолошких наука, Медицински факултет у Нишу; Лела Маринковић, професор разредне наставе, ОШ „Мирослав Антић”, Ниш

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Увођење нових метода наставе у непосредном окружењу, употреба едукативног потенцијала ове искуствено, когнитивно и психофизички подстицајне средине.

Овладавање методама и техникама рецептивне наставе изван учионице; Усвајање техника теренског и лабораторијског рада који је прилагођен одређеном узрасту ученика; Употреба едукативних игара као моћног инструмента за обнову и утврђивање градива; Планирање и припрема (сценарио) за часове овог облика наставе.

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан 1. Потенцијалне могућности наставе изван учионице ПАУЗА 2. Методе рада у настави изван учионице ПАУЗА 3. Едукативне игре као инструмент за образовање и васпитање ученика ПАУЗА 4. План и програм за једнодневну или вишедневну наставу изван учионице ПАУЗА 5. Евалуација семинара и подела сертификата

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Наша радост", Југословенска бб, Сурдулица Татјана Михајилов-Крстев, Јелена Матејић 24 3.92
2 Смедерево, ОШ "Јован Цвијић", Цвијићева 9 Татјана Михајилов-Крстев, Јелена Матејић 25 3.64
3 Мерошина, ПУ "Полетарац", Нишка 2 Татјана Михајилов-Крстев, Јелена Матејић 17 4

Укупно учесника: 66 | Просечна оцена: 3.85