Креирање и модерација обука

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 632  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор; Ива Копрена, , LC Waikiki Srbija; Јелена Вемић Ђурковић, Професор, Универзитет Едуконс, Факултет Пословне економије; Невена Николић, , Образовно креативни центар;

Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор; Ива Копрена, , LC Waikiki Srbija; Јелена Вемић Ђурковић, Професор, Универзитет Едуконс, Факултет Пословне економије; Невена Николић, , Образовно креативни центар;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање учесника за планирање и извођење обука које су намењене запосленима у образовном систему. Подизање квалитета обука које реализују запослени у установама.

Упознавање учесника са теоријским поставкама учења одраслих. Оспособљавање учесника за планирање и припремање обуке - дизајнирање, моделовање и развој обуке. Оспособљавање ученика за извођење обуке и праћење и подршку након реализације обуке. Развијање вештина учесника потребних за извођење обуке. Оспособљавање учеснике за коришћење приказаних активности и техника. Оспособљавање учеснике за самостално креирање активне обуке на основу приказаног примера. Оспособљавање учесника за креирање и извођење интерних обука у предшколској установи и школи. Оспособљавање учесника за креирање и извођење обука за наступе на конференцијама, округлим столовима, трибинама, стручним скуповима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаЦеложивотно учење2. недељаКако направити добру обуку?3. недељаИзвођење обуке4. недељаКако изгледа добра обука?Анализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 2900 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Зоран Милојевић, Невена Николић 12 3.95
2 Зоран Милојевић, Невена Николић 8 3.95
3 Зоран Милојевић, Невена Николић 11 3.95
4 Зоран Милојевић, Невена Николић 6 3.92
5 Зоран Милојевић, Невена Николић 4 3.93
6 Зоран Милојевић, Невена Николић 18 3.98
7 Зоран Милојевић, Невена Николић 14 3.98
8 Зоран Милојевић, Невена Николић 11 4
9 Зоран Милојевић, Невена Николић 9 3.98
10 Зоран Милојевић, Невена Николић 17 3.98
11 Зоран Милојевић, Невена Николић 20 3.97
12 Зоран Милојевић, Невена Николић 19 3.98

Укупно учесника: 149 | Просечна оцена: 3.96